Perustuslakivaliokunta tyrmäsi pitkään ja tuskallisesti valmistellun sote-esityksen. Se ei tullut yllätyksenä. Kaavailtu esitys olisi merkinnyt merkittäviä heikennyksiä kuntalaisen näkökulmasta. Se olisi vienyt 60 % kuntien päätösvallasta ylikunnalliseen elimeen, jonka edustusta ei olisi valittu suorilla vaaleilla. Se olisi asettanut kunnat hyvin eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. Esityksen heikoin lenkki on ollut sen sisältämä demokratiavaje. 

Tapa, jolla esitystä on ajettu, ei ole myöskään ollut demokraattinen. Viime maaliskuussa monen aktiivisen puoluetoimijan leuka loksahti sijoiltaan, kun puoluejohtajamme ilmoittivat sote-yksimielisyydestä. Ei ole demokraattista eikä järkevää , että puolueiden kellokkaat, ilman kentän tukea,  yhdessä päättävät mitä päätetään ja sitovat puolueet päätökseen. Sote-esitys on ollut puhtaasti ylhäältä alas määrättyä. 


Perustuslakivaliokunnan päätös on saanut paniikin aikaiseksi. Nyt ajetaan vuosituhannen suurinta uudistusta väkipakolla eteenpäin, kuntia ja kansaa kuulematta. Päätöksien tekeminen päätöksien tekemisen takia ei ole viisasta. Umpikujasta ei pääse eteenpäin päätä seinää puskemalla, vaan kääntymällä ja etsimällä uutta reittiä. 


Vasemmistoliitolle umpikuja on antanut mahdollisuuden kaivaa takataskusta kolmiportainen hallintomalli pöytään. Kyseinen malli on ollut puolueen agendalla jo edeltäjänsä SKDL:n ajoilta alkaen. Käytännössä samaa mallia on ajanut Suomessa myös Keskusta. 


Malli ratkaisisi perusterveydenhuollon integraation sekä rahoitusongelmat kertaheitolla, sen antaessa sote-asiat maakuntien hoitoon. Demokratia seuraisi rahoittajaa ja verotusoikeuden omaavien maakuntien päätöksentekijät valittaisiin suorilla kansanvaaleilla. 


Sisällöltään ja valmistelutavaltaan epädemokraattista sote-esitystä ei tule missään tapauksessa edistää nykyisen eduskunnan istuessa. Tulevat eduskuntavaalit antavat mahdollisuuden mittauttaa puolueiden sote-esityksien kannatukset suorilla kansanvaaleilla. Näin vuosituhannen suurimman uudistuksen päätöksen demokraattisuus varmistetaan parhaiten.

Eduskuntavaaleja käyvien puolueiden tulisikin nyt kertoa kansalle mihin ja kenen päätettäväksi ne aikovat sote-palvelumme siirtää.


Kymen Sanomien palstoilla on viime viikon aikana esitetty lääkkeitä Kotkan talouden tasapainottamiseksi. Mielestäni ongelman kanssa painimisesta pitäisi jo siirtyä pitkäjänteiseen syiden torjumiseen.

Kymen Sanomat nosti esille FCG:n selvityksen tuloksia Kotkan ns. säästöpotentiaalista. Sen mukaan Kotka tuottaa palvelunsa kalliimmin verrokkikaupunkeihin verrattuna. Säästöpotentiaali olisi selvityksen mukaan jopa 35 miljoonaa euroa. 

Selvityksessä on verrattu palveluiden kustannuksia samankokoisten kaupunkien kanssa. Selvitys ei ole huomioinut kuitenkaan lainkaan Kotkan korkeaa sairastavuutta ja työttömyyttä. Ikärakenteeltaankin olemme verrokkikuntien kärkeä. Nämä vaikuttavat suoraan siihen, kuinka paljon kaupungissa käytetään rahaa sote-palveluihin asukasta kohden. 35 miljoonan säästö olisi siis mahdollinen vain väestöä vaihtamalla.  Selvityksen ilmoittama potentiaali on siis harhaanjohtava. 

Säästöjä ei voi saada määrärahoja mekaanisesti pienentämällä. Se on johtanut alibudjetointiin, mikä on yksi pääsyy alijäämän kertymiseen viime vuosina. Sairastavuuden ja työttömyyden pienentäminen ovat ratkaisevia tekijöitä talouden tasapainottamisessa. 

Sairastavuuteen voimme vaikuttaa lisäämällä voimavaroja ennaltaehkäisevään työhön. Se tarkoittaa uskallusta parantaa palveluita tarvittaessa lisäämällä henkilöstöä ja resursseja – ei siirtää niitä korjaavalta puolelta. Imatran ja Heinolan esimerkit osoittavat, että henkilöstöä lisäämällä ennaltaehkäisevällä puolella voidaan saada miljoonasäästöt. 

Henkilöstön riittävyyden selvittäminen olisi muutenkin paikallaan. Olen kuullut monelta eri sektorilta huolia henkilökunnan riittävyydestä. Liian niukat resurssit aiheuttavat lisämenoja heikentyneen palvelutason ja henkilöstön pahoinvoinnin kasvun takia. 

Käytännön säästöideoita toiminnassa taas tulisi mielestäni hakea ottamalla henkilökunta mukaan ideointiin. Taannoin uutisoitiin Carean miljoonasäästöistä, jonka idea oli lähtenyt henkilökunnalta. Käytännön tietotaito on tekevän portaan käsissä. Henkilöstön säästöideakilpailun järjestäminen pientä palkkiota vastaan olisi vaivansa väärti.  

Juuri työnsä aloittaneen työllisyystoimikunnan tehtäväksi on annettu laatia konkreettisia ideoita valtuuston päätettäväksi, jotta työttömillemme saadaan uusia työpaikkoja ja heidän hyvinvointia ja työllistymistä edistäviä palveluita parannetaan. Onnistuessaan ohjelman tuloksien toteuttaminen voi synnyttää säästöjä ja lisätuloja.  

Työllisyyspoliittisen ohjelman toimenpiteet ja henkilöstön riittävyyden selvittäminen tulisi mielestäni ottaa osaksi uutta tasapainotusohjelmaa. 

Tulen ensi viikolla julkaisemaan oman esitykseni lisäyksistä kokonaisuudessaan taloudentasapainotus -sekä työllisyyspoliittiseen ohjelmaan.
Kotkan Mussalon satamasta kuului eilen jälleen huolestuttavia uutisia. Vain kaksi viikkoa sitten Kotkassa jouduttiin saartamaan alus, joka ei noudattanut sovittuja pelisääntöjä siitä, kuka hoitaa laivojen konttien kiinnitystyöt. Tuorein satamassa tapahtunut rikkomus koskee Fertilog Groupin alihankintayritys BalSteve Oy Ltd:ä, jonka toimet loukkaavat härskisti suomalaista järjestäytymisoikeutta.

BalSteve yhtiö purkaa ja lastaa lannotteita Kotkassa, ja on järjestäytynyt työantajien liittoon. Tämä tarkoittaa sitä, että se on sitoutunut noudattamaan olemassa olevaa sopimusta, johon kuuluu työntekijöiden oikeus valita luottamusmies joukostaan. BalSteve on uutisten perusteella kuultuaan luottamusmiehen valinnasta ottanut häneltä kulkuluvat pois ja evännyt hänen työskentelyn satamassa.

Luottamusmiesjärjestelmä on sopimusyhteiskunnan kulmakivi. Työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan henkilö hoitamaan heidän asioita. Työntekijöiden valitsemalla luottamusmiehellä on asemastaan johtuen vahvat oikeudet: vahvennettu irtisanomissuoja, edustusoikeus ja laajat tiedonsaantioikeudet. BalSteve rikkoi härskisti tätä oikeutta toimillaan.

Työehtosopimus on työntekijöiltä lupaus työrauhaan sitoutumisesta. Työnantajien tulee vastavuoroisesti sitoutua sopimuksen noudattamiseen työehtojen osalta. Tästä johtuen työnantajien kaikki sopimusrikkomukset on katsottava työtaistelutoimenpiteiksi. Tälläisiä ovat esim. alipalkkaus ja nyt esiin tulleet luottamusmiesjärjestelmän halveeraamiset.

Työntekijöillä ei työnantajien työtaistelutoimenpiteisiin ole muuta keinoa vastata kuin vastavuoroisesti työtaistelulla. Lakko ei ole kenenkään etu, mutta joukkovoima on työntekijöiden ainoa ase. Työnantajien on huomattava, että heillä on mahdollisuus valita lakon ja työehtosopimuksen noudattamisen välillä. Vastuu on työnantajilla.