Kotkan kaupungin talouden madonluvuista kaikilla on mielipide. Matolääkkeitä harvalla kuitenkaan on tarjota. Kotkalaisille rakkaaseen KTP:henkin on vedottu. Ottakaa ”mallia KTP:sta, Kotka”, kävi käsky Seppo Häkkisen kolumnissa (Kysa 29.5.2014). Helppo totella, kun vain tietäisi mitä se käytännössä tarkoittaa. Minulle se tarkoittaa paluuta perinteisiin työväenliikkeen arvoihin: työtä ja toimeentuloa. Klassinen raspikurkkuäänellä räävitty ”duunii”-huuto sopiikin sekä kunnallispolitiikkaan että katsomoon.

Kotkan ongelmien ydin on huono työllisyystilanne. Työttömyys näkyy menetettyjen verotulojen lisäksi kasvaneena palvelutarpeena monilla eri sektoreilla. Työllisten väheneminen ja menojen kasvaminen on katastrofaalinen yhtälö.
Lakisääteisten tehtävien suorat menoleikkaukset eivät ole mahdollisia käytännössä. Palvelut sitä vastoin kaipaisivat satsauksia. Kotka laiminlyö jo nyt esim. perusterveydenhuollon hoitotakuuta.  Paradoksaalisesti leikkaukset tulevat vain lisäämään menoja tulevaisuudessa – tämähän on todettu käytännössä jo viime laman aikana. Lakisääteisissä tehtävissä säästöä ei synny talousarviokokouksessa arvioimalla menot alemmiksi, mitä todellisuudessa ne nykyisellä huoltosuhteella tulevat olemaan. Palvelut joudutaan rahoittamaan viimekädessä vaikka velalla.

Mutta lyhyellä aikajänteellä vain verotulojen kasvattaminen on tie tasapainoiseen talouteen. On jakomielitautista huoltosuhteen jatkuvasti heikentyessä vastustaa kategorisesti verojen korottamista, kun kunta joutuu rahoittamaan jo nyt palvelunsa velalla ja samalla vaatia kovaan ääneen velkaantumisen pysäyttämistä ja talouden tasapainottamista. Tätä tautia on liikkeellä varsinkin Kotkan oikeiston piirissä. Tällä väestönrakenteella ja huoltosuhteella vain veroprosentin korottaminen riittävälle tasolle on järkevä vaihtoehto.

Toinen vaihtoehto on jatkaa nykyiseen tapaan ja rakentaa talous alibudjetoinnin sekä summittaisten myyntivoittojen varaan. Näin alijäämä tulee takuulla kasvamaan kohti valtion holhoukseen johtavaa rajaa. Kaikesta päätellen se raja tulee vastaan tämän vuoden kuluessa. 

Verojen korottaminen ei ole mikään tie onneen, mutta se on ainoa velkaantumisen ja alijäämät loitolla pitävä ratkaisu, kunnes Kotka saa työllisyystilanteensa kuntoon. Onkin onni, että kaupunginhallitus päätti lopulta perustaa työllisyystoimikunnan valtuuston päätöksen mukaisesti ratkomaan tätä pulmaa. 

On tärkeää, että uusi toimikunta velvoitetaan alkuperäisen aloitteeni mukaisesti myös laatimaan konkreettinen toimenpideohjelma ja että sen työhön saadaan sitoutettua myös elinkeinoelämän ja Cursorin väkeä. 

On huolestuttavaa ajattelua, että Kotka ei voisi tehdä mitään uusien työpaikkojen luomiseksi alueelle ja työllisyyden parantamiseksi. Monet päättäjät ja virkamiehet näkevät Kotkan maailmantalouden myrskyssä ilman miehistöä ajelehtivana laivana. Ei ihme, että paatti ei käänny kun asenne on tämä. 

Vain työllisyyteen panostamalla Kotka tulee voittamaan ongelmansa. Sama huuto sopii siis sekä Arto Tolsa-areenalle että valtuustosaliin: duunii!

Vasemmistoliiton mielestä EU:ssa tulee päättää vain niistä asioista, jotka on sille tarkoituksenmukaisia. Olen samaa mieltä ja siksi vastustan EU:n liittovaltiokehitystä. Näissä vaaleissa tärkein kysymys on kuitenkin, jatkuuko Euroopan talouspolitiikassa nykymeininki vai saammeko muutosta. Määrääkö politiikasta jatkossakin epädemokraattisesti valittu komissio, eurooppalaiset pankkiirit ja elinkeinoelämän lobbarit vai kansalaiset?

Ihmisten EU-skeptisyydelle on syynsä: unioni on kaikkea muuta kuin demokraattinen. Parlamentin valta on heikko, ja todelliset päätökset tehdään muilla areenoilla. Päätöksentekijät eivät ole vaaleilla valittuja, eivätkä siis vastuussa kansalle. Lobbarit ja suurpääoman edustajat sanelevat politiikan suuntaa. Tämän todistaa jo se, miksi yksityisen pankkisektorin aiheuttaman velkakriisin maksajaksi joutui veronmaksajat eivätkä kriisin aiheuttajat. Kreikan ensimmäisestä tukipaketista 77 prosenttia meni suoraan takaisin kriisin aiheuttajille - pankkisektorille. Samalla troikka pakotti kreikkalaiset äärimmäiselle säästökuurille. Leikkurin alle joutui palkat, eläkkeet ja palvelut. Euroopassa on tehty käytännössä toimimattomaksi todettua oikeistoideologista talouspolitiikkaa.

Eräitä näiden vaalien tärkeimpiä teemoja ovat 1000 miljardia euroa vuodessa maksavien veroparatiisien sulkeminen sekä EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus. 90-luvulla EU yritti viritellä USA:n kanssa tätä duunarien kannalta epäedullista vapaakauppasopimusta, mutta kansalaisliike sai onneksemme sopimuksen nurin. Nyt vaalien alla EU käy suljettujen ovien takana uusia neuvotteluita USA:n kanssa vapaakauppasopimuksen synnyttämiseksi. Vapaakauppasopimus tulisi pitämään sisällään investorisuojan, jonka mukaisesti yritykset voisivat vaatia valtioilta korvauksia demokraattisista laeistaan, jos niiden katsotaan haittaavan bisnestä. Sopimus nostaisi siis yritykset valtioiden yläpuolelle.

Vapaakauppasopimukset kautta aikojen ovat myös aiheuttaneet työttömyyttä niissä  maissa, joissa työehdot ovat olleet paremmat. Suomi tulee olemaan vapaakauppasopimuksen suurimpia häviäijä. Vapaakauppasopimusta kannattavat ehdokkaat - ehkä tietämättään - ajavat siis heikompaa päätösvaltaa ja työllisyyttä Suomeen!

Eurooppa on tienhaarassa. Jos jatkamme kääntämättä kurssia, ajamme metsään. Se johtaa epädemokraattiseen virkamiesten johtamaan liittovaltioon, jossa suuryritykset sanelevat suunnan. Tälle ainoa vaihtoehto on kääntää ratti vasemmalle, kohti kansanvaltaisempaa unionia. Se tarkoittaa ennen kaikkea talouspoliittisen suunnan muutosta kohti Eurooppaa, jossa ihmisten etu tulee ennen pääoman etua.

Eurooppalaisen tutkimuslaitos Pollwatchin gallupin mukaan suunnan muutos on historiallisen lähellä. Ennusteet povaavat tällä hetkellä oikeistolle vain niukan enemmistön parlamentissa. Ratti on siis käännettävissä, jos ihmiset intoutuvat uurnille. Jos haluamme muutosta, on jokaisen äänestettävä! Äänestämättä jättäminen on ääni suoraan oikeistolle ja nykymeiningille.


Puheeni valtuuston vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittelyssä: 

Nyt käsittelemme ensimmäistä kertaa tilinpäätöstä, jonka sisältöön uusi valtuusto on voinut vaikuttaa. Uusi valtuusto on joutunut kovan paikan eteen, kun sen on täytynyt pohtia keinoja talouden kohentamiseen. Viime vuonna hyväksyttiin talouden tasapainotusohjelma, jonka onnistumista tarkastuslautakunta on arvioinnissaan nyt pohtinut. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen lopputuleman kanssa on helppo olla samaa mieltä - varsinkin niistä ongelmista, joita talouden hoidossamme on.


Tarkastuslautakunnan tärkeistä havainnoista työllisyyden heikkeneminen on kriittisin. Kotkan työttömyysprosentti on noussut jopa 19.3 prosenttiin. Korkea työttömyys on suurin syy huonoon tilanteeseemme. Työttömyys aiheuttaa menetettyjen verotulojen ja kasvaneiden toimeentulotukien lisäksi välillisiä vaikutuksia menojen kasvuun. Palveluiden tarve kasvaa, kun pahoinvointi kasvaa. Lastensuojelun asiakasmäärien räjähdysmäinen kasvu on huolestuttavin indikaattori siitä, mihin suuntaan kaupunkimme on matkalla. Lasten lisääntynyt pahoinvointi heijastuu kauas tulevaisuuteen. Siihen pitää puuttua nyt ja heti! Hetkelliset talouden säästötoimenpiteet väärissä paikoissa lisää syrjäytymistä tulevaisuudessa. 

Tarkastuslautakunnan tehtävä on mm. valvoa miten kaupungin taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma saikin risuja. Toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, eivätkä niistä konkreettisimmat ole edes toteutuneet. 

Onnistunein toimenpiteistä on ollut henkilöstömenoissa säästäminen, josta kiitos kuuluu kaupungin henkilöstölle. On merkittävää, että Kotka on onnistunut säästämään 3 miljoonaa euroa ilman lomautuksia tai irtisanomisia. Siinä on positiivista viestiä muulle Suomelle. 

Konkreettisimmat toimenpiteet liittyivät kiinteistöjen ja maan myyntiin. Näihin tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy. Myyntivoitot olivat yhteensä 3,8 euroa mikä jäi useita miljoonia alle tavotteiden. Myös tämän vuoden talousarvio sisältää paljon epärealistisia myyntitavotteita. Kaupunkilaisjärki jo sanoo, että talouden tuloja ei voi laittaa myyntitavotteiden varaa. Tarkastuslautakunta on puuttunut arviossaan myös tähän. Se vaatii realistisuutta talousarvioiden laatimiseen. Samaan olen itse kiinnittänyt huomiota. Ei tarvitse olla meedio ennustaakseen, että vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Menojen kasvua ei  saada pysäytettyä vain arvioimalla menot alhaisemmaksi. Tulojakaan ei saada lisää laittamalla asioita myyntitavotteiden varaan. Kunnan konkreettiset keinot menojen leikkaamiseen on oman toiminnan lisääminen palvelutuotannossa, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panostaminen ja satsaaminen työllisyyden hoitoon ja työpaikkojen lisäämiseen alueella. Ainoa konkreettinen ja varma tulojen lisäämisen keino kunnalla on verojen korottaminen. Tähän toimenpiteeseen valtuusto tuskin on kuitenkaan valmis.
Talouden tasapainottamisessa kyseenalaisimmat toimenpiteet ovat olleet mielestäni koulujen holtittomat lakkauttamiset. Lakkauttamisten lasketut taloudelliset hyödyt ovat olleet pullanmurusia suhteessa mm. myyntitavotteiden alittamisiin, ja samalla ne ovat laskeneet Kotkan vetovoimaa asuinpaikkana. E18 tien valmistuttua voimme nostaa profiiliamme Helsingissä työskentelevien asuinpaikkana. Halvat asuntojen hinnat tulevat houkuttelemaan alueelle lapsiperheitä. Pienet koulut ovat markkinavaltti, jota varten lapsiperheillä on syy tulla Kotkaan.
Kyseenalaistan koulujen lakkautuksista aiheutuvat säästöt. Onneksemme valtuusto päätti keväällä 2012 kouluverkkopäätöksien yhteydessä, että jokaisen talousarviokokouksen yhteydessä raportoidaan koulujen lakkautuksien tuottamat säästöt. Näin saamme faktoja tiskiin, minkälaisia vaikutuksia lakkatuuksilla on ollut. Samalla tulisi myös raportoida lakkautuksien vaikutusta muihin arvoihin. Palvelujohtaja Haapasen kannattaakin laittaa post-it lappuseen ylös, että tätä valtuuston päätöstä noudatetaan ja ne todelliset lakkautuksien aiheuttamat säästöt tuodaan pöydälle niin kuin on päätetty.
Tilapalveluiden kehittämistarve talouden tasapainottamistoimena on myös yksi toimenpideohjelman kyseenalaisista hankkeista. On varmasti totta että tilapalveluiden toimintaa tulee kehittää ja laatua parantaa, mutta KONKREETTISENA suorana säästötavoitteena se on ollut typerä. Sisäisten vuokrien periaatteiden selvittäminen on tässä yhteydessä ollut kiireellisin, mutta siihen emme ole saaneet mitään tuloksia. Sen sijaan yritetään töitä on tehty hartiavoimin, jotta tilapalvelut saataisiin yksityistettyä tai edes yhtiöitettyä. Tasapainotusohjelman mukaan tämän vuoden aikana selvitetään onko ulkoistaminen tehokkaampaa siivoustoimessa ja isännöinnissä. Muistuttaisin, että kaupunki on tätä jo testannut huonoin tuloksin, kun se kilpailutti ISS:lle uimahallin siivouspalvelut. Tutkimustulokset myös puhuvat ulkoistamisia vastaan. Oma toiminta on tehokkaampaa ja halvempaa.
Mitä kaupungin tulisi sitten mielestäni tehdä? Valtuusto lienee yksimielinen siitä, että työllisyyden koheneminen on tässä tilanteessa tärkeintä.  
Valtuusto päätti viime vuoden talousarviokokouksessa perustaa työllisyystoimikunnan. Aloitteen ajatuksena oli ottaa valtuuston tiukempaan kontrolliin työllisyyden parantaminen. Viime tiedonantokokouksen vastauksesta huolimatta, valtuuston päätös tulee pitämään. Nyt on pidettävä huolta, että palvelujohtajan maalaamat skenaariot keskustelukerhosta eivät tule toteutumaan.
Kaupunki ei voi jäädä laakereilleen lepäämään ja perustella huonoa tilannettaan vain heikolla maailmantaloudellisella tilanteella. Työllisyyden ja uusien työpaikkojen eteen on tehtävä kaikki. Valtuusto ylimpänä päättävänä elimenä on vastuussa talouden hoitamisesta ja sitä kautta myös siitä, että se tekee kaiken. Valmiita vastauksia mikään toimikunta ei varmasti saa aikaiseksi, mutta esimerkiksi laatimalla työllisyyspoliittisen toimenpideohjelman Kotka voi synkronoida tavoitteensa konkreettisiksi toimenpiteiksi, jota valtuusto ajaa yhteistuumin. Nyt työllisyyspolitiikka on pirstaloitunut elikeinostrategiaksi työpaikkojen luomista ajatellen ja toisaalta pitkäaikaistyöttömien hätäaputyöllistämiseksi. Kokonaisuudessa työttömyyden vastainen taistelu ei ole tällä hetkellä kenenkään käsissä. Kaupunki on vienyt pitkäaikaistyöttömyyden hoitoa ylikunnalliseen Väylään. Pitää kuitenkin muistaa että Kotkassa työttömyyden laskun maksaa Kotka. Väylä ei voi poissulkea kaupunkikohtaista panostamista työttömyyden poistamiseen. 

Työllisyyden parantamisesta on tehtävä kaupunkistrategiasta tuttu kaiken toiminnan ylittävä poikkipalkki - arvo. Tarkastuslautakunnan mainitsemat sisäilmaongelmat ovat kurittaneet niin henkilöstöä, oppilaita kuin kaupungin taloutta ylimääräisillä remonteilla. Kaupungin tulisikin yrittää kääntää näistä johtuvat hankinnat työllisyyttä tukevaksi voitoksi. Tein valtuustoaloitteen viime vuonna sosiaalisten näkökulmien huomioimisesta kunnan hankinnoissa, jonka laki nykyään sallii. Sen mukaisesti kunnalla on mahdollisuus määritellä kilpailutuksessa itselleen tärkeitä sosiaalisia arvoja kilpailueduksi. Kaupungilla on mm. mahdollisuus määritellä että kilpailussa katsotaan eduksi jos urakka työllistää paikkakunnan pitkäaikaistyöttömiä tietyn määrän. Tämä mahdollisuus on välittömästi selvitettävä. EU:n kilpailutuslainsäädäntö ei mahdollista suoraan paikkakuntalaisten pienyritysten suosimista kilpailutuksessa kynnysarvot ylittävissä hankkeissa, mutta tässä kohtaa on mahdollista hyödyntää uutta lakia. Kaupungin tulisi kuitenkin suosia paikkakunnan työllisyyttä ja yrityksiä kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. 

On mielestäni huolestuttavaa ajattelua, että kohtalomme on vain kaikkivoipaisen maailmantalouden varassa. On huolestuttavaa ajattelua, että työllisyyden eteen ei kaupunki voisi omilla toimillaan vaikuttaa ja että ainoa asia johon voimme keskittyä on työttömyyden seurauksien hoitaminen. Asian muuttaminen vaatii kuitenkin huomiota, toimenpiteitä ja satsauksia!

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, työllisyyden parantaminen on otettava nyt viimeistään kaiken toimintamme keskiöön. Keinoja on jos on tahtoa. 
Viime vuoden elokuussa tein valtuustoaloitteen työllisyystyöryhmän perustamisesta. Aloitteen idea oli saattaa kaupungin työllisyydenhoito paremmin luottamushenkilöiden valvottavaksi ja laatia työllisyyspoliittinen toimenpideohjelma. Ryhmä olisi aloitteen mukaan ollut moniammatillinen. Sen jäsenistössä olisi edustajat mm. elinkeinoelämästä ja työttömiltä.
Työryhmän tehtävänä olisi työllisyyspoliittisen ohjelman laatimisen lisäksi mm. vaikuttaa seudullisen työllisyyspolitiikan toteuttamiseen, innovoida uusia työllisyydenhoidon toimenpiteitä, olla kokoavana tekijänä kolmannen sektorin toimijoihin nähden ja löytää linkkejä elinkeinoelämän ja pitkäaikaistyöttömien välillä.

Talousarviokokouksessa marraskuussa sekä vasemmistoliitto että demarit esittivät työllisyystyöryhmän tai toimikunnan perustamista. Demareista aloitteellinen ja työtä asian eteen on tehnyt ainakin valtuutettu Ninni Taavitsainen. 
 
Vasemmistoliitto lähti demareiden hyvin muotoilemaan esitykseen mukaan. Se kuului näin: "Työllisyystoimikunta perustetaan tukemaan työttömyyden hoitoa Kotkassa. Työllisyystoimikunta koostuu työttömyyden hoidon kanssa työskentelevistä monialaisista ammattilaisista ja sen toiminnassa on mukana poliittinen ohjaus. Työllisyystoimikunnan jäsenet ja tarkemmat tehtävät määritellään tammikuun 2014 aikana. Toimikunta aloittaa toimintansa viimeistään maaliskuussa 2014." 

Tähän selkeäsanaiseen esitykseen tuli lopulta mukaan työväenpuolueiden lisäksi kokoomus-rkp, keskiryhmä sekä perussuomalaiset. Esitys hyväksyttiin äänin 45 puolesta ja 6 vastaan. Tällä päätöksellä valtuusto osoitti lähes yksimielisesti, että se ottaa Kotkan heikon työllisyystilanteen vakavasti ja haluaa kantaa poliittisen vastuun sen parantamisesta. 

Maanantaina 5.5 järjestetyssä valtuuston kyselytunnilla kysyin palvelujohtaja Haapaselta mitä valtuuston perustamalle työllisyystoimikunnalle kuuluu, ja vastaus oli shokeeraava. Palvelujohtaja kertoi, että virkamiehet ovat päättäneet, että tälläistä ohjausryhmää ei tarvita. Sosiaali -ja terveyslautakunta oli käsitellyt valtuustoaloiteeni ja antanut sille kieltävän vastauksen. Samalla Haapanen antoi myös 45 valtuutetun hyväksymälle toimikunnalle pakit. 

Muistuttaisin, että valtuusto on kuntademokratiassa korkein päättävä elin. Virkamiehet eivät voi kävellä valtuuston päätöksien yli kaikessa hiljaisuudessa. Kotkan valtuuston on vihdoin otettava takaisin sille kuuluva valta ja katsottava, että sen päätöksissä pysytään.