Venäjän hyökkäyssodasta johtuva sähkön hintakriisin osalta näyttää, että pahimmalta uhkakuvalta säästytään. Sähkön hinta kuitenkin on ehtinyt kurittaa kansalaisia ja yrityksiä peruuttamattomasti. Energian riittävyys lienee tämän talven osalta turvattu - kansalaiset ovat kunnostautuneet säästämään energiaa. Viime vuonna kulutus laski jopa 10 prosenttia edellisvuodesta.  

Hallituksen toimet kansalaisten auttamiseksi tulivat liian myöhään, mutta ovat ehdottoman tarpeen. Toimet ovat kuitenkin vain tulipalon sammuttamista ja uhrien haavojen hoitamista – jatkossa on estettävä uudet tulipalot. 

Sähkön hintakriisi paljasti suomalaisen turvallisuuden kannalta vaarallisen piirteen - sähkön tuotantomme on valjastettu palvelemaan ensi sijassa energianjakeluyhtiöiden selviämistä yhteiskunnan ja kansalaisten sijaan. Laissa määritelty kansalaisen oikeus kohtuuhintaiseen sähköön on osoittautunut sanan helinäksi.

Sähkömarkkinalaki on palvellut kuluttajaa huokeilla hinnoilla hyvinä aikoina, mutta onko nykyisessä maailmassa varaa luottaa energian saannissa markkinoiden näkymättömän käden itseohjauvuuteen vai pitäisikö Suomen ottaa homma vahvemmin haltuunsa? 

Energia on kansalaisten ja yritysten toimintaedellytysten kannalta elintärkeä toiminto ja sähköverkot luonnollinen monopoli. Kuten vesihuollon - tulisi sähkönkin pysyä tiukasti julkisen sektorin hyppysissä. 

Tarvitsemme sähkömarkkinalain täydellisen remontin. 

Jatkossa on määriteltävä tarkemmin kansalaisten oikeus edulliseen energiaan unohtamatta energian säästämisen tarvetta. Mm. Norjassa käytössä oleva tiettyyn kulutukseen asti toimiva sähkön hinta katto kannustaa energian säästöön, mutta varmistaa kansalaisten välttämättömän energian saannin. Uudessa laissa tulisi tarkastella myös sähköverkkojen asemaa ja omistajuutta, joka on ns. luonnollinen monopoli. Eduskunnassa yksimielisesti läpi saamamme kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen kieltämiseksi on antanut hyvää pohjaa lainsäädännölle myös sähköverkkojen osalta.