Saimme tiistaina valtuuston tiedonannossa esitelmän ehdotuksesta Kotkan lukioiden yhdistämiseksi ja siirtämiseksi Kotkansaarelle. Jälleen. Olemme Kotkassa jo tottuneet saamaan aiemmin alas ammuttuja lakkautusideoita uudelleen pöydälle - yllätyksettömän menestyksekkäin tuloksin. 

Valtuutetuille tuotiin silmien eteen kolme vaihtoehtoa. Yksi esittää jatkamista nykyisellään, kaksi tavalla tai toisella Karhulan lukion lopettamista. Todelliset vaihtoehdot kuitenkin puuttuvat.

Ensimmäinen muutosehdotus esittää lukioiden yhdistämistä ja yhteistyön lisäämistä EKAMI:n kanssa. Jälkimmäinen koko paletin siirtämistä EKAMI:lle.  Lukioiden siirtäminen kuntayhtymälle voi olla opetuksen kannalta hyvä ajatus ja säästöjä tuova, mutta se ei poissulje mitenkään Karhulan lukion säilymistä. 

Kumpikin vaihtoehto kaipaisi rinnalle tarkastelua, jossa vain lukioiden hallinto olisi yhdistetty – lukion toimipisteen jäädessä edelleen Karhulaan. Sitä perustelisi myös se, että Kotkansaarelle keskitettäessä joutuisi uusi suurlukio kuitenkin hajauttamaan toimintaansa ja etsimään lisätiloja. Miksi siis tilakikkailu?

Ehkä vastaus löytyy esityksen perusteluista, jossa nykytilanteen heikkoudeksi ja kummankin lakkautuksen puoltavaksi tekijäksi on nostettu se, että ”lukion kiinteistö Karhulassa tarvittaisiin kokonaan perusopetuksen käyttöön”. Eikö Kotkassa juuri ole lakkautettu peruskouluja tyhjien neliöiden ja ylimääräisten seinien takia Koivulassa, Jäppilässä ja viimeeksi Tiutisessa?

Kuntien sosiaali -ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntiin kuntien vetovoimaa ja houkuttelevuutta tullaan tulevaisuudessa mittaamaan vain ja ainoastaan sillä, kuinka se hoitaa sille jäävät palvelut - lasten päivähoidon ja peruskoulut.

Tämän faktan valossa onkin huolestuttavaa seurata, että tasapainotamme taloutta sen ainoan tulevaisuuden vetovoimatekijän kustannuksella.
Olemme jo poistaneet koulupsyykkarit, vähentäneet koulunkäynninohjaajia useilla kymmenillä, leikanneet tunnit minimiin ja lakkauttaneet kolme koulua. Kuka vielä miettii syitä koululakkautuksia perusteluina käytettäviin laskeviin lapsiennusteisiin ja muuttotappioihin.


Kotkalla on nyt viimeinen hetki kääntää suuntaansa. Valtuuston on yhdessä tuumin sitouduttava laittamaan koululeikkauksen jäihin ja ryhdyttävä sitä vastoin kehittämään ja lisäämään koulutukseen käytettäviä resursseja. On luotava uutta ja pyrittävä erikoistumaan. Näivettämällä ja lakkauttamalla se ei onnistu. 
Kotkan kaupunginhallitus on tuomassa toistamiseen valtuustoon Kuntien Sosiaalitekniikka Oy nimisen ylikunnallisen yrityksen perustamista. Taustalla on ratkaisun löytäminen tärkeään ongelmaan – vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja sen kuuluisan Kela-sakon vähentäminen.

Tammikuun valtuuston kokouksen listalta yhtiön perustaminen poistettiin osakasepäselvyyksien johdosta juuri ennen käsittelyä. Toin jo tällöin esille myös paljon suuremman syyn olla hyväksymättä yhtiötä nykyisillä suunnitelmilla sekä puheessani että suoraan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Yritys pohjaa toimintansa palkkatuettuun työhön sekä kuntouttavaan työtoimintaan. Palkkatuetussa työssä työntekijälle maksetaan normien mukainen palkka, josta TE-keskukset maksavat tietyn osan. Palkkatuettu työ on eettisesti kestävä ja tehokas tapa työllistää.

Kuntouttavassa työtoiminnassa palkkaa maksetaan vain 9 euroa päivältä muiden tukien päälle. Työtoiminnasta kieltäytyminen johtaa työttömyyskorvauksen menetykseen, ja joutumista toimeentulotuelle. Lisärangaistuksena toimeentuloa pienennetään 20 prosenttia. Jatkuva kieltäytyminen johtaa 40 prosentin leikkaukseen.

Ymmärrettävistä syistä laki kuntouttavasta työtoiminnasta on tiukka. Yhdeksän euron päiväpalkalla pakkotyöhön palkkaaminen kela-sakon pienentämiseksi on suuri houkutus. Työtoiminnassa olevaa ei lain mukaan saa mm. palkkatyön korvaamiseen tai vakituisen henkilökunnan tuuraamiseen. Se ei saa vääristää kilpailua ja sen on oltava työkyvyttömän viimesijainen toimenpide.

Olen kuullut esimerkkejä myös Kotkasta, kuinka kuntoutettavaa on käytetty tuuraamisessa – jopa sosiaalitoimiston luukulla. Nämä tapaukset tulee selvittää perusteellisesti, jotta varmistetaan että pelisäännöt ovat varmasti kaikilla selvillä.  

Laissa on määritelty myös tarkasti ketkä kuntouttavaa työtoimintaa voivat järjestää. Lain mukaan vain kunta voi toimia järjestäjänä hoitamalla tehtävän itse tai sopimalla siitä toisen kunnan, säätiön, rekisteröidyn yhdistyksen, valtion viraston tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Osakeyhtiö ei saa lain mukaan siis järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.


Kuntien Sosiaalitekniikka Oy:n perustaminen voi lain mukaan tapahtua vain poistamalla kuntouttava työtoiminta kokonaan sen toiminnasta tai hylkäämällä osakeyhtiömuoto ja perustaa kuntayhtymä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Kotkan on jatkossa oltava tarkempi kuinka kuntouttavaa työtoimintaa käyttää.