Perustuslaissamme lukee, että jokaisella on oikeus yhteiskunnan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Suomessa viimekädessä meidän perustoimeentulosta huolehtii kunnat. Kunnan vastuulla on, että jokaiselle tarjotaan elämän perustarpeet tilanteesta riippumatta. Kotkassa kuitenkin kunta on ainakin eräässä tapauksessa ulkoistanut vastuunsa kolmannelle sektorille. 

Ystäväni elää opintotuen ja opintolainan varassa. Hän otti lainaa maaliskuussa, mutta rahat oli toukokuuhun mennessä jo loppuneet. Sosiaalitoimisto myönsi hänelle vain 18 euroa kuussa toimeentulotukea, koska se laski hänen nostaman opintolainan vaikuttavan toimeentuloon. Totuus oli kuitenkin, että tästä lainasta ei ollut enää mitään jäljellä. Ystäväni joutui tilanteeseen, jossa hänellä ei ollut rahaa edes ruokaan. 

Nälän iskiessä hän meni asioimaan sosiaalitoimistoon, jotta saisi maksusitoumuksen ruuan ostamista varten. Sosiaalitoimiston neuvonnassa kuitenkin vastattiin, että heitä on kielletty kirjoittamasta ruokalappuja, koska rahat on loppu. Ystäväni ohjattiin leipäjonoon. Hän kävi useamman kerran toteamassa saman eri asiakaspalvelijan luona. Vastaus oli aina sama: leipäjonoon. 

Perustuslaki velvoittaa yhteiskunnan huolehtimaan jokaisen välttämättömästä toimeentulosta. Huolehtiminen ei voi tarkoittaa sitä, että hädässä olevat ohjataan vapaaehtoispohjalta toimiviin leipäjonoihin. Miten käy jos vapaaehtoisjärjestöjen toiminta tyrehtyykin, eikä leipäjonot enää kykenekään toimimaan hyvinvointivaltion vuotokohtien tilkitsijöinä? 

Hyvinvointivaltion tehtävä on huolehtia, että jokaisella on katto päänsä päällä ja ruokaa pöydässään. Toimittiin ystäväni kohdalla lainpykälää noudattaen tai ei, ei mielestäni ole oikein että kunnat näin virallistavat leipäjonojen olemassa olon ulkoistaessaan velvollisuutensa kolmannen sektorin toimijoille.

Leipäjonot kasvavat ja yhä enemmän niissä tulee jatkossa näkymään niitä, joiden varaan meidän pitäisi tulevaisuutemme rakentaa – opiskelijoita ja lapsiperheitä. Tätä kehitystä tuoreen hallituksemme leikkauspolitiikka tulee entisestään pahentamaan.