Kymsoten hallitus teki oikein kun päätti poistaa listalta eniten negatiivista palautetta saaneet leikkauskohteet. Nuorten matalan toiminta jatkuu, eikä sosiaalikriisipäivystystä keskitetä Kotkaan. Myös Kouvolan reuna-alueiden palvelupisteet saivat lisäaikaa oikeutetusti. 

Päättäjät väänsivät vähemmän yllättäen kättä niiden kohteiden puolesta, jotka ovat herättäneet eniten mediahuomiota. Listalla on edelleen sietämättömiä ja kuluja lisääviä toimia, jotka lisäävät pahoinvointia ja sitä kautta menoja entisestään. Ne on kaiken lisäksi kohdistettu todella kriittisiin toimintoihin. Listalla useassa kohdassa myös myönnetään riski kustannusten kasvusta jos leikkaus toteutetaan. 


Vastaanottokoti Taimelan lakkauttamisella saadaan n. 200 000 euron vuosittainen säästö - jos saadaan. Lakkauttamista ollaan korvaamassa perhehoidolla, mikä on ongelmallista sillä sijaisperheistä on huutava pula. Tämä pieni säästö tulee aiheuttamaan moninaisia ongelmia kymenlaaksolaisten perheiden näkökulmasta. Samaan aikaan listalla pysyy lastensuojelun tuen leikkauksia yli 800 000 eurolla sekä perhekeskuskoordinaattoreiden vähentäminen! 


Listalla on edelleen myös muita heikommassa asemassa oleviin kohdistettuja leikkauksia kuten harkinnanvaraisen toimeentulotuen vähentäminen kriteereitä tiukennuksia, henkilökohtaisen avun vähentämistä sekä omaishoidosta leikkaamista. Lienee kaikille selvää, että köyhiin ja sairaisiin kohdistetut leikkaukset tuskin säästävät mistään vinkkelistä katsottuna. Hoivapalveluiden osalta yksiköiden lakkautuslista on edelleen järkyttävän pitkä.


Henkilöstömenoista ollaan myös säästämässä päätöksellä olla perustamatta suunniteltuja uusia vakansseja ja sijaisuuksien rajoitetulla täyttämisellä. Listalla mainitaan, että aliresursoidut toiminnot pysyvät edelleen aliresursoituna mikä tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta kylmää kyytiä. 


On järkyttävää, että korona-aikana venyneet hoitajat palkitaan tällaisella uutisella. Ne päättäjät, jotka tulevilla vaalikentillä vaativat hoitajille parempia työehtoja ja heidän jaksamisen parantamista, mutta samalla hyväksyvät uusista vakansseista säästämisen pelaavat halpaa peliä. Nyt tarvitaan sitä vastoin lisää käsiä helpottamaan työtaakkaa, ei vakanssien leikkaamista. 


Vasemmistoliitto tulee edelleen vastustamaan näitä listalle jääneitä järkyttäviä leikkauksia ja toivoo muilta puolueilta kuntaan katsomatta järkeä ja tukea listan leikkauksien torppaamiseksi.