Sain yhteydenoton eräältä kunnan työntekijältä. Heillä pyöri työyhteisössä huhuja, että siivous - ja kiinteistöhuoltoa oltaisiin myymässä pois yksityiselle taholle, ja että yt-neuvottelut aloitettaisiin pian. Hän oli aivan oikein ottanut yhteyttä valtuutettuun, ja kysyi tiedänkö asiasta. Ajattelin, että tällaisesta asiasta ehdottomasti pitäisi luottamushenkilöillä olla tietoa, koska tällaiset yksityistämispäätökset ovat kuitenkin sen verran suuria periaattellisia kiistakapuloita. Tässä tapauksessa kuitenkin myös kokemus sotii aietta vastaan, sillä kaupunki on jo asian kanssa kertaalleen astunut miinaan. 

Lautakunnissa ei asiasta tiedetty, mutta lopulta sain luotettavalta taholta vihiä asiasta. Vahvistus epäilyksille tuli, kun soitin kaupungintalolla majailevalle virkamiehelle. Tilapalvelut on yksityistämässä läntisen Kotkan siivous - ja kiinteistöhuoltoa! Tekeillä on puoli vuotta kestävä pilottihanke, jonka seurauksena työntekijät on jo kutsuttu yt-neuvotteluihin. 

Ehkä eniten kuitenkin asiassa järkytti tapa, jolla asia tuli julki. Taas kerran huhut voittivat nopeudessa kaupungin virallisen viestinnän. Yleensä kakkosena tulee joko Suomi24-keskustelupalsta tai Kymen Sanomat. Huhujen mukana saattaa kulkea disinformaatiota, jonka korjaaminen jälkeenpäin kokonaan on mahdotonta. Tällä kertaa kyseessä ei valitettavasti ollut pelkkä huhu. On syytä myös ajatella niitä työntekijöitä, jotka joutuvat mielessään pallottelemaan heidän tulevaisuutensa vaikuttavia isoja asioita. Irtisanomisista ei onneksi tässä aikeessa puhuttu. 

Kysymyksessä on isosta ja ideologisesta vedosta yksityistää palveluita. Palveluiden yksityistäminen johtaa demokraattisen valvonnan sekä kiistatta myös työntekijöiden etuuksien tai työn laadun heikkenemiseen. Ehkä koettiin ajan olevan otollinen oikeistolaisen niskalenkin ottamiselle? Tämä idea on torpattava välittömästi! 
Kotkan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä otti kantaa virkamiesten kuittijupakkaan kirjoittamalla kannanoton. Tätä kannanottoa ei julkaistu kuitenkaan Kymen Sanomissa kuin pienenä tiedotteena. Sen sijaan Kymärin politrukki Anttila kirjoitti jyrkällä kielellä varustetun tekstinsä Pentti Tiusasesta, jättäen toisarvoiseksi asian tärkeimmät puolet. 
Sen, että Vasemmiston valtuustoryhmä teki esityksen luottamusäänestyksen lykkäämisestä kunnes kaikki faktat on selvitetty. Idea ei saanut kannatusta. Valtuustossa äänestettiin viime syksynä luottamuksesta puutteellisin tiedoin. Tehtävä olisi kuulunut uudelle valtuustolle, jolloin äänestyksessä olisi näkynyt tuore kuntalaisten kanta. 
Sen, että valtuustoryhmämme EI OLE ANTANUT LUOTTAMUSLAUSETTA toistaiseksi istuvalle kaupunginjohtajalle, vaan rakentavan esityksen kuinka tulevaisuudessa voidaan aktiivisesti virkamiehien luottokortin käyttöä valvoa. ( Esitys alla. ) 
Kannanotossa otetaan myös kantaa yleisemmin korruptioon mm. Petäjäsuon kauppojen suhteen. Motiivi tämän kannanoton tekemiselle oli myös se, että nyt kaavaillaan kuittien tarkastamista vuoden 2012 osalta, mikä on mielestämme ajanhukkaa. Katse pitäisi suunnata aikaan, jolloin asianomaiset eivät olleet varuillaan. 
Menneisyyden kiemurat on selvitettävä, jotta asioihin saadaan muutosta. Oma kantani kaupunginjohtajan luottamuksesta on selvä myös ilman lisätarkastuksia. Luottamus on mennyt, eikä sitä vakuutella osoittamalla että edellisvuosina ei syöty ihan niin montaa etanaa. Luottamusta ei mitata lakipykälillä. Erottamiseen valitettavasti kuitenkin nykysysteemillä vaaditaan merkittäviä perusteluita. Tässä kohtaa systeemi vaatisikin muutosta. 

KANNANOTTO:

Kotkaan valittavan tarkastuspäällikön on jatkettava luottokorttiselvitystä

Kotkan johtavien virkamiesten kaupungin luottokorttien käytön vuoden 2011 osalta selvitti Oy Audiarev Ab. Selvitys on toimitettu kaupunginvaltuutetuille. Aikaisemmin Tuokko Tilintarkastus Oy selvitti kaupunginjohtajan ja silloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Ranskan (8.-13.3.2011) ja Italian (13.–17.9.2011) matkojen tositteet. Tätä selvitystä ei ole vielä valtuutetuilla.
...
Julkinen keskustelu kaupungin luottokorttilasku- ja matkalaskuista alkoi v. 2011. Syystäkin se jatkuu ja edessä on kaupunginvaltuuston vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittely.

On aiheellista tutkia luottokorttien käyttö ja matkalaskut vuosilta 2008 – 2010 . Syytä tähän on näiden vuosien osalta enemmän kuin vuoden 2012 kuittien kohdalla. Matkojen kritiikki alkoi 2011 ja lienee vuoden 2012 aikana jo vähentänyt piittaamatonta luottokortin käyttöä. Vuosien 2008 - 2010 selvityksen voi suorittaa valittava tarkastuspäällikkö virkatyönään.

Samalla on syytä selvittää Petäjäsuon talokauppoja. Yhdelle talonomistajalle maksettiin ylihintaa, toisille ei edes käypää arvoa, vaan uhattiin pakkolunastuksella.
Korruption kitkemisessä on monta sarkaa käymättä. Tässä on tehtävää uudelle valtuustolle.

Vasemmistoliiton Kotkan valtuustoryhmä
Seppo Hannula, Juhani Hodju, Semi Lommi,Joona Mielonen Petri Pekkola, Seija Piipponen-Pekkola, Pentti Tiusanen, Pirjo Tujula, Risto Repo ja Tarja Bohm
Jukka Poikolainen peräänkuulutti Kritiikkipäivillä kunnan tukeman taiteen laadun perään. Eilisen Kymen Sanomien mielipidepalstalla (Kysa 7.2) hän kriitikon yksinoikeudella määritteli taiteen laatua.
Kärjistetysti Poikolaisen mielestä laatua syntyy "yksiselitteisesti" vain kun tekijälle on "kertynyt näkemystä ja kokemusta" kulttuurista. Hänen mukaansa taide on laadukasta, kun se on virheetöntä. "Joskus virhe voi olla tosin tarkoituksenmukaista!", hän ynnää. Hän myös alleviivaa oman sanansa merkitystä toteamalla kokeneiden ammattikriitikoiden määrittävän taiteen laatua. Taide on siis laadukasta silloin, kun tekijällä on jo valmiiksi sulkia hatussaan ja ammattikriitikko päättää onko virheet työssä laadukkaasti tai huolimattomasti sohaistu?
Olen käynyt joitakin kulttuurikouluja ja kokemustakin löytyy musiikin, teatterin ja audiovisuaalisen taiteen piiristä ( näin yritän tehdä Poikolaisen silmissä omasta mielipiteestäni arvokkaan.). Oma näkemykseni on, että mikään taiteenlaji ei ole toista arvokkaampaa. Taide on viestintää, jonka arvokkuuden määrittelee sen kokija itse. Se mikä toiselle on täyttä roskaa, voi toisessa herättää paljon ajatuksia. Tämä pätee sekä tyylilajien väliseen keskusteluun että niiden sisällä olevien teoksien arvottamiseen.
Koska taiteen laadukkuudesta on niin monta mielipidettä kuin on taiteenharrastajaa, tulisi julkisia varoja ohjata "jonkun" määrittelemän laadun sijaan mahdollistamiseen ja lajien kirjoon. Kim Soares (sd.) avasi rohkeasti keskustelun laitoskulttuurista, ja sen tukemisesta. Olen Soareksen kanssa samoilla linjoilla, että suhteessa yksityisille taiteentuottajille suunnattu tuki on todella alhainen verrattuna tuettuihin laitoksiin.
Yksityistä tukea on ehdottomasti lisättävä. Pitää muistaa ,että yksityisen tuen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkää rahallista tukea. Mahdollistaminen on avainsana. Kaupunki voi tukea mm. tarjoamalla taiteen järjestäjille tiloja. Soareksen mainitsema edesmennyt Bujashakakin olisi vielä voimissaan, jos pennien pyörittämisen sijaan olisi oivallettu konkreettinen tukeminen.