Pienryhmien alasajo Kotkassa tulee lopettaa
Kymen Sanomat uutisoi 1.2. Kotkan aikeista lopettaa Langinkosken koulun dysfasia-opetusryhmien toiminta. Asiasta uutisointi on tärkeää, sillä nyt jos koskaan tulisi käydä keskustelu siitä suunnasta mihin Kotkan erityisopetus on menossa. 


Olen saanut jo pidemmän aikaa suoria yhteydenottoja usealta erityisopettajalta Kotkassa, jotka ovat olleet huolissaan erityisopetuksen ja erityisen tuen tilanteesta kaupungissamme. Yhteydenottojen pohjalta tein viime huhtikuussa talousarvioaloitteen, jossa pyysin laajoja selvityksiä pienryhmien ja VALU-luokkien lisäämisestä sekä ennen kaikkea opettajien näkemyksistä asiaan. 


Vähemmän yllättäen aloite ei johtanut toimenpiteisiin. Erityisopetuksen suunnittelijana toimiva Taina Huhtala käytännössä kielsi mitään ongelmia kotkalaisissa kouluissa olevan ja että mitään lisäresursseja opetukseen ei ole tarvetta saada. Suunnittelijan ja koululuokissa toimivien näkemysero ovat kuin yö ja päivä. 


Ero on suhtautumisessa niin sanottuun inkluusioon, jonka mukaan erityisen tuen oppilaita ei pitäisi jaotella muista vaan pyrkiä opettamaan samoissa koululuokissa. Sen sijaan, että rakentaisimme järjestelmän niin, että tulevaisuudessa oppilaat olisivat kykeneviä siirtyymään hyvän erityisopetuksen myötä yleisryhmiin, näyttää siltä, että inkluusiota pidetään jonain ylhäältä tulevana mallina. Opetusministeri Li Andersson totesi A-studiossa 31.1., että inkluusio ei tarkoita pienryhmien lakkauttamista. Sen sijaan tarvitaan lisäresursseja, joita edellisten hallitusten aikana on opetuksesta leikattu. 


On selvää, että jos erityistä tukea tarvitseva lapsi on yleisopetuksessa ilman riittäviä henkilöresursseja, kärsii tilanteesta erityisoppilas, muut oppilaat ja myös opettaja. Kukaan ei voita. 


Viime vuoden lopulla oikeusasiamies linjasi OAJ:n kantelun pohjalta erityiseen tukeen liittyen, että jokaisella oppilaalla on oikeus erityisopettajan antamaan opetukseen. Tämä ratkaisu on merkittävä.  Se tarkoittaa sitä, että Kotkan tulee palkata erityisopettaja jokaiseen koululuokkaan jossa on yksikin erityisoppilas. Lienee selvää, että taloudellisesti sekä lasten näkökulmasta järkevämpää on lisätä pienryhmiä ja näin turvata lasten laadukas opetus. 


Teimme talousarviokokouksessa esityksen, jonka mukaisesti Kotkan olisi tämä em. ottaa huomioon toiminnassaan. Se ei ikävä kyllä mennyt läpi. Nyt näyttääkin että Kotkan erityisopetus antaa syytä OAJ:lle tehdä lisää kanteluita. Meidän päättäjien tehtävä on nyt kuulla erityisopettajia herkällä korvalla ja puuttua tilanteeseen. Pienopetuksen ryhmien alasajo lopetettava. 

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!