Kotkan kokoomuksen vuodettu aikomus esittää henkilöstön lomauttamista kahdeksi viikoksi on herättänyt ymmärrettävästi närää sekä meissä muiden puolueiden luottamushenkilöissä että henkilöstössä.

Kabineteissa kuiskuteltu esitys on tuomittava jyrkästi sekä sisällön että asian hoitamistavan takia. Näin suuria asioita ei voi lätkäistä pöytään ilman kunnollista julkista keskustelua. Yhteisten asioiden hoitamisen on lähdettävä siitä, että asioille annetaan riittävästi aikaa julkiselle keskustelulle. Lomautusesitys onkin nyt sisällytetty kaupunginhallituksen esityslistan liitteeseen taloudentasapainottamisesta. Mitään päätöstä sen lisäämisestä vaihtoehdoksi ei kuitenkaan ole tehty.

Lomautusesitys kolahtaa heihin, joiden selkänahasta Kotka on jo säästönsä raapinut: henkilöstöön ja sitä kautta kaikkiin kuntalaisiin. Vielä tovi sitten valtuustossa kehuttiin kilvan henkilöstön panosta ”talkoissa”, kun henkilöstön menoissa oli onnistuttu säästämään yli odotusten. Lähes 3 miljoonaa euroa säästettiin jo, ilman lomautuksia. Mm. sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2013 reilut 2 vuorokautta. Henkilöstöä on myös kannustettu palkattomiin lomiin, joiden määrä vuonna 2013 kaksinkertaistuikin.

Lomautusesitys on eritoten ongelmallinen henkilöstön työrauhan kannalta. Viesti tähän asti on ollut, että lomautuksiin ei mennä.

On kuitenkin myös muistettava, että välittömästi säästetyt eurot palkkamenoissa eivät kerro koko totuutta ja hintaa. Joillakin sektoreilla henkilöstö joutuu taistelemaan myös kiireen ja henkilöstöpulan vuoksi. Ylityökielto ja henkilöstöpula johtaa työntekijöiden uupumiseen, poissaolojen kasvuun sekä työn laadun heikkenemiseen. Kotkan tulisi lomautuksien sijaan selvittää onko henkilöstömitoitus ajan tasalla tai voisiko ylityökiellon vapauttaminen joillakin alueilla tuoda säästöä.

Kokoomuksen talousosaaminen on pettänyt taas pahemman kerran. Juuri kokoomuksen suulla kuulee usein harhaanjohtavaa julkisen talouden rinnastamista kotitalouksiin tai yrityksiin. Nämä rinnastukset menevät metsään, sillä näiden kolmen perustoimintaperiaatteet ovat erilaisia.

Kunnissa työntekijät ovat veroa maksavina äänestäjinä itse itsensä työnantajia sekä palkanmaksajia. Siksi henkilöstön ääntä on kuunneltava herkeämättä. 
On todella outoa, että joku kotkalainen luottamushenkilö myötävaikuttaa ja toivoo, että kaupungin suurin työnantaja lomauttaa väkensä kahdeksi viikoksi. Jos kyseessä olisi mikä tahansa kotkalainen yritys, olisi se katastrofi. Lomautetun työntekijän leikattu säästetty palkka näkyy myös tässä tapauksessa lomauttajan verotuloissa ja yleisesti negatiivisesti kulutuksessa sekä yleisessä ilmapiirissä.

Uskon ja toivon, että kokoomuksen esitys kaadetaan. Valtuuston enemmistö ei ole kokoomuksen vietävissä.  

"Tilanne on täysin hasardi ja sietämätön. Kaikki, jotka asiasta ovat perillä, ovat tästä huolissaan. Tämä ei ole lehtien etusivujen uutinen, mutta sen pitäisi olla sitä."

Näin siteerattiin akatemianprofessori Martti Koskenniemeä YLE:n haastattelussa epäseksikästä, mutta tärkeää teemaa. Koskenniemi ei kommentoinut käynnissä olevia konflikteja Ukrainassa tai Gazassa, vaan jotain josta ei parhaatkaan elokuvakäsikirjoittajat saa viihdyttävää kokoillan elokuvaa aikaiseksi. Kysymys on EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta TTIP:stä.

Miksi professori on huolissaan vapaakauppasopimuksesta näin kovasti? Syyt johtuvat sopimuksen sisällöstä ja tavasta millä sitä ajetaan.

EU on käynyt neuvotteluita sopimuksesta nyt vuoden ajan - suljettujen ovien takana. Sopimuksen sisällöstä on kuitenkin vuodettu sen verran huolestuttavaa tietoa, että kansalaisjärjestöt ovat  nousseet takajaloilleen. Vuodettujen tietojen arkaluonteisuus paljastaa syyn salailulle.

Vapaakauppasopimuksessa on kysymys USA:n ja EU:n sääntelyn harmonisoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eurooppalaista työtä ja ympäristöä suojelevia lakeja halutaan höllentää yhdysvaltalaisia suuryritysten etujen mukaiseksi. Eurooppalaiset korkeat laatuvaatimukset koetaan varsinkin USA:ssa vapaan kaupankäynnin ikävänä esteenä. Sopimuksen hyötyjät ovat kuitenkin jo selvillä - globaalit suuryritykset pienimpien yritysten kustannuksella.

Vapaakauppasopimuksen puolesta on käynnistetty propagandakampanja. Sopimusta yritetään myydä ihmisille mainostamalla sen tuomia uusia satojatuhansia työpaikkoja. On teetetty mm. yksityisesti rahoitettu tutkimus, jonka mukaan sopimuksen myötä syntyisi jopa prosentti lisää talouskasvua vapaakauppa-alueelle. Sen sijaan komission omat arviot ennustavat sen kasvattavan kauppaa alueella 0,1 prosenttia, mikä merkitsisi bkt:na vain 0,01 prosenttia 10 vuodessa.
Hyödyt ovat siis todella marginaalisia. Esimerkit vapaakauppasopimuksista osoittavat, että ne kiihdyttävät työpaikkojen katoamista sieltä missä työehdot ja työntekijöiden oikeudet ovat kunnossa. Suomi olisi ymmärrettävästi yksi sopimuksen suurimmista häviäjistä.

Huikeiden ja ylioptimististen talousennusteiden varjolla ollaan romuttamassa eurooppalaista demokratiaa. Tihkuneiden tietojen huolestuttavin kohta koskee ns. investointisuojaa. Sen mukaisesti yrityksillä olisi mahdollista haastaa valtioita kansainväliseen oikeuteen ja vaatia korvauksia, jos valtion lainsäädäntö uhkaa yrityksien voittoja. Tälläisiä voisi olla esim. elintarviketurvallisuuteen tai ympäristölainsäädäntöön liittyvät lait. Investointisuoja antaisi suuryrityksille vallan määritellä, mitä esim. Suomessa demokraattisesti voi määrätä.

Neuvotteluissa ollaan myös tekemässä linjauksia siitä, mitä sopimuksen piiriin kuuluisi. Palveluiden yksityistäminen on vahvasti mukana agendalla. Jopa veden ja sanitaation yksityistäminen on ollut esillä. Euroopan julkisen alan ammattiliiton (EPSU) saaman asiakirjan mukaan sopimus estäisi kerran yksityistetyn sektorin palauttamista takaisin kansan haltuun.

Aihe ei ole mediaseksikäs, mutta vaarallinen nimenomaan demokratian ja kansalaisten oikeuksien kannalta. Se siirtää vallan suuryritysten lobbareille ja pakottaa demokraattiset elimet noudattamaan heidän intressejään.

Sadat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ovat käynnistämässä Euroopan laajuista kansalaisaloitekampanjaa (ECI). Miljoona eurooppalaista voi vaatia komissiota käsittelemään aloitteen sopimuksen kumoamisesta. Kansalaisaloite odottaa paraikaa komission hyväksyntää ja näillä näkymin allekirjoitusten kerääminen starttaa 29.syyskuuta.

Kansalaisaloitteen onnistuminen vaatii ihmisten tietoisuuden parantamista ja raakaa ruohonjuuritason työtä. On jalkautettava kansalaisaktiivit joka puolelle Suomea pikkukylistä pääkaupunkiseutuun. Tästä syystä Kotkan Vasemmistoliitto on päättänyt näyttää esimerkkiä ja aikoo kantaa kortensa kekoon, jotta eurooppalaisten demokratiaa halventava sopimus voidaan kumota. 

Kannustan kaikkia laittamaan itsensä ja järjestönsä likoon kansalaisaloitteen puolesta! 

Lisätietoja:

http://stop-ttip.org/
http://ttipinfo.wordpress.com/