Tarkkuutta kuntouttavan työtoiminnan kanssa!

Kotkan kaupunginhallitus on tuomassa toistamiseen valtuustoon Kuntien Sosiaalitekniikka Oy nimisen ylikunnallisen yrityksen perustamista. Taustalla on ratkaisun löytäminen tärkeään ongelmaan – vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja sen kuuluisan Kela-sakon vähentäminen.

Tammikuun valtuuston kokouksen listalta yhtiön perustaminen poistettiin osakasepäselvyyksien johdosta juuri ennen käsittelyä. Toin jo tällöin esille myös paljon suuremman syyn olla hyväksymättä yhtiötä nykyisillä suunnitelmilla sekä puheessani että suoraan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Yritys pohjaa toimintansa palkkatuettuun työhön sekä kuntouttavaan työtoimintaan. Palkkatuetussa työssä työntekijälle maksetaan normien mukainen palkka, josta TE-keskukset maksavat tietyn osan. Palkkatuettu työ on eettisesti kestävä ja tehokas tapa työllistää.

Kuntouttavassa työtoiminnassa palkkaa maksetaan vain 9 euroa päivältä muiden tukien päälle. Työtoiminnasta kieltäytyminen johtaa työttömyyskorvauksen menetykseen, ja joutumista toimeentulotuelle. Lisärangaistuksena toimeentuloa pienennetään 20 prosenttia. Jatkuva kieltäytyminen johtaa 40 prosentin leikkaukseen.

Ymmärrettävistä syistä laki kuntouttavasta työtoiminnasta on tiukka. Yhdeksän euron päiväpalkalla pakkotyöhön palkkaaminen kela-sakon pienentämiseksi on suuri houkutus. Työtoiminnassa olevaa ei lain mukaan saa mm. palkkatyön korvaamiseen tai vakituisen henkilökunnan tuuraamiseen. Se ei saa vääristää kilpailua ja sen on oltava työkyvyttömän viimesijainen toimenpide.

Olen kuullut esimerkkejä myös Kotkasta, kuinka kuntoutettavaa on käytetty tuuraamisessa – jopa sosiaalitoimiston luukulla. Nämä tapaukset tulee selvittää perusteellisesti, jotta varmistetaan että pelisäännöt ovat varmasti kaikilla selvillä.  

Laissa on määritelty myös tarkasti ketkä kuntouttavaa työtoimintaa voivat järjestää. Lain mukaan vain kunta voi toimia järjestäjänä hoitamalla tehtävän itse tai sopimalla siitä toisen kunnan, säätiön, rekisteröidyn yhdistyksen, valtion viraston tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Osakeyhtiö ei saa lain mukaan siis järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.


Kuntien Sosiaalitekniikka Oy:n perustaminen voi lain mukaan tapahtua vain poistamalla kuntouttava työtoiminta kokonaan sen toiminnasta tai hylkäämällä osakeyhtiömuoto ja perustaa kuntayhtymä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Kotkan on jatkossa oltava tarkempi kuinka kuntouttavaa työtoimintaa käyttää.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!