Palvelujohtaja Haapanen käveli valtuuston yli

Viime vuoden elokuussa tein valtuustoaloitteen työllisyystyöryhmän perustamisesta. Aloitteen idea oli saattaa kaupungin työllisyydenhoito paremmin luottamushenkilöiden valvottavaksi ja laatia työllisyyspoliittinen toimenpideohjelma. Ryhmä olisi aloitteen mukaan ollut moniammatillinen. Sen jäsenistössä olisi edustajat mm. elinkeinoelämästä ja työttömiltä.
Työryhmän tehtävänä olisi työllisyyspoliittisen ohjelman laatimisen lisäksi mm. vaikuttaa seudullisen työllisyyspolitiikan toteuttamiseen, innovoida uusia työllisyydenhoidon toimenpiteitä, olla kokoavana tekijänä kolmannen sektorin toimijoihin nähden ja löytää linkkejä elinkeinoelämän ja pitkäaikaistyöttömien välillä.

Talousarviokokouksessa marraskuussa sekä vasemmistoliitto että demarit esittivät työllisyystyöryhmän tai toimikunnan perustamista. Demareista aloitteellinen ja työtä asian eteen on tehnyt ainakin valtuutettu Ninni Taavitsainen. 
 
Vasemmistoliitto lähti demareiden hyvin muotoilemaan esitykseen mukaan. Se kuului näin: "Työllisyystoimikunta perustetaan tukemaan työttömyyden hoitoa Kotkassa. Työllisyystoimikunta koostuu työttömyyden hoidon kanssa työskentelevistä monialaisista ammattilaisista ja sen toiminnassa on mukana poliittinen ohjaus. Työllisyystoimikunnan jäsenet ja tarkemmat tehtävät määritellään tammikuun 2014 aikana. Toimikunta aloittaa toimintansa viimeistään maaliskuussa 2014." 

Tähän selkeäsanaiseen esitykseen tuli lopulta mukaan työväenpuolueiden lisäksi kokoomus-rkp, keskiryhmä sekä perussuomalaiset. Esitys hyväksyttiin äänin 45 puolesta ja 6 vastaan. Tällä päätöksellä valtuusto osoitti lähes yksimielisesti, että se ottaa Kotkan heikon työllisyystilanteen vakavasti ja haluaa kantaa poliittisen vastuun sen parantamisesta. 

Maanantaina 5.5 järjestetyssä valtuuston kyselytunnilla kysyin palvelujohtaja Haapaselta mitä valtuuston perustamalle työllisyystoimikunnalle kuuluu, ja vastaus oli shokeeraava. Palvelujohtaja kertoi, että virkamiehet ovat päättäneet, että tälläistä ohjausryhmää ei tarvita. Sosiaali -ja terveyslautakunta oli käsitellyt valtuustoaloiteeni ja antanut sille kieltävän vastauksen. Samalla Haapanen antoi myös 45 valtuutetun hyväksymälle toimikunnalle pakit. 

Muistuttaisin, että valtuusto on kuntademokratiassa korkein päättävä elin. Virkamiehet eivät voi kävellä valtuuston päätöksien yli kaikessa hiljaisuudessa. Kotkan valtuuston on vihdoin otettava takaisin sille kuuluva valta ja katsottava, että sen päätöksissä pysytään. 

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!