Työaikaa lyhentämällä työtä ja säästöjä

Ruotsissa on viime vuoden aikana käynnistetty jo useampi työajan lyhentämiseen liittyvä kokeilu. Esimerkiksi Göteborgin vanhustenhuollossa, jossa työntekijöiden työaika lyhennetään 6-tuntiseksi. Göteborgin kokeilulla haetaan säästöjä työhyvinvointia ja työllisyyttä parantamalla.

Suomessa on jo pitkään puhuttu työurien pidentämisestä ratkaisuna työn tuottavuuden parantamiseen. Lääkkeeksi tarjotaan eläkäeiän nostoa ja tehtyjen viikkotyötuntien lisäämistä, vaikka suurin osa työntekijöistä ei jaksa edes nykyiseen eläkeikään asti. Työterveyslaitos on tutkimuksessaan arvioinut työpahoinvoinnin maksavan vuodessa jopa 30 miljardia euroa. Suomalaisten työurien pidentämiskeskustelu eläkeikään kajoamalla on turha, jos ihmiset joutuvat pahoinvoinnin seurauksena jäämään eläkkeelle jo aiemmin. Todellinen eläkeikä Suomessa on tällä hetkellä 58-vuotta. Työhyvinvointiin panostaminen todella kannattaa, nyt kun säästöjä etsitään kissojen ja koirien kanssa.

On ristiriitaista, että samalla kun suuri osa suomalaisista on työttömänä, tehdään Suomessa entistä enemmän ylityötä. Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset tekivät pelkästään vuonna 2012 50 000 henkilötyövuoden verran ylitöitä. Kalliin ylityön teettämisen luulisi myös olevan työnantajille ongelma.

Pahoinvointi siis lisääntyy sekä ylikuormitettujen työntekijöiden että luonnollisesti työelämän ulkopuolella jäävien osalta. Työn uudelleen jakaminen on olennainen kysymys, jolla voidaan ratkaista tämä järjetön ristiriita. Suomessa työajan lyhentämistä on itse asiassa jo kokeiltu mm. viime laman aikana. Näitä kokeiluja tutkineen Timo Anttilan väitöskirjassa (2005) todetaan, että kokeiluilla saatiin toteutettua sekä työnantajia että työntekijöitä tukevia tavoitteita.

Työaikaa lyhentämällä iskisimme samanaikaisesti useampaan ongelmaan. Sen soveltaminen ei välttämättä toimi jokaisella sektorilla, mutta varsinkin hoivapalveluissa ja vuorotyössä sen käyttö voisi tuoda mittavia hyötyjä. Lisäisimme työpaikkoja, parantaisimme työssä jaksamista ja pidentäisimme näin työuria. Sen lisäksi työn tuottavuus kasvaisi merkittävästi. Palvelusektorilla vaikutus näkyisi suoraan palvelun laadussa.

Nyt jos koskaan on oikea aika kokeilla työajan lyhentämisen kokeilua. Kaikki uudet ideat työllisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on nyt otettava huomioon. Nyt ei sovi ampua ideoita ideologisesti suoralta kädeltä alas, vaan kokeilla, tutkia ja katsoa faktoja suoraan silmiin.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!