Vasemmistoliitto näyttäisi olevan Kotkan muutoksen airut!

Eilinen valtuuston talousarviokokous oli elämäni ensimmäinen. Paljon positiivisia, mutta myös muutama vähän traumaattisempi kokemus jäi plakkariin. Pakko käydä siis jonkinlainen debrief siitä mitä tapahtui, ettei asiat jää mielen syövereihin odottamaan purkautumistaan. Otsikko on melkeen puhdasta provoa, mutta jotain totuuden häivää alla oleva kirjoitukseni tullee siitä todeksi osoittamaan. Näin varma olen asiasta. Rohkaisen kaikkia tarkistamaan laskemani luvut, koska en voi brassailla matemaattisilla lahjoillani.

Eilisen kokouksen uutisointi keskittyi teatterin toiminta-avustuksen leikkaamiseen ja Tiutisen koulun pelastamiseen tämän varjolla. Kokouksessa läsnäolleet tietävät, että kukaan valtuutetuista ei joutunut tekemään päätöstä näiden kahden välillä. Teatterin avustuksen leikkaaminen oli oma kohtansa, ja Tiutisen säilymisen äänestyksestä poistettiin viittaukset teatteriin. Tiutisen säilyminen eteni yksimielisesti.

Eilisen kokouksen ehkä merkittävin anti liittyy kuitenkin Karhuvuoren koulun uudisrakennukseen, joka päätettiin rahoittaa taseen ulkopuolelta. Hyvää on että saimme kirjatuksi ylipäätänsä Karhuvuoren koulun rakentamisen. Mutta tilanne on siis yhtä selkeä nyt, kuin se oli 2012 keväällä hyväksytyn kouluverkkoselvityksen jälkeen, jossa koulun rakentaminen luvattiin käynnistää tänä vuonna.Tällä pedataan tietä ja käytännössä tehtiin alustava päätös siitä, että Kotka aikoo perustaa kiinteistöyhtiön ja piilottaa epämiellyttävät hankkeensa osakeyhtiölain taakse. Eilen vielä paljastui se, että yhtiöillä ei ole käytännössä samoja mahdollisuuksia saada valtionapua kouluremontteihin. Kotka siis tulee häviämään yhtiöittämisessä puhdasta rahaa ja mikä pahinta, kuntalaiset menettävät valtaansa yhtiön kautta rakennettaviin kiinteistöihin. Palaan tähän vielä aiheelle omistetulla blogauksella.

Vaikeita päätöksiä on kuulemma tehtävä. Vapaamatkustaja-siltarumpupoliitikkona aion jatkaa muutosvastarintaista käyttäytymistä ja ankeuttaa maailmaa yllättäen seuraavalla numeroita vilisevällä tietopläjäyksellä. Ehkä kliseiset leimakirveet voi näiden faktojen valossa jo pikkuhiljaa unohtaa.

Seuraavaksi eriteltynä mitä muutoksia Vasemmistoliitto esitti eiliseen talousarvioon ja mitkä menivät läpi.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä lienee ollut (muiden ryhmien esityksiä vaikea eritellä) aktiivisin talousarvion sorvaaja. Muutosvastarintaleiriin sullominen tässä tapauksessa ei ainakaan näytä pitävän paikkansa.
68 esityksestä, joita puolueet esittivät muutettavaksi, 35 tuli meidän valtuustoryhmästämme. Se on yli puolet kaikista esityksistä. Näistä esityksistä läpi meni 11 kappaletta kaikista 34 läpimenneestä esityksestä(nämä luvut tulee omasta kirjanpidosta eilisistä päätöksistä ja niissä voi olla hiukan heittoa). Se tekee 32 prosenttia, mikä on melkoinen luku 10 valtuutetun ryhmältä (19% valtuutetuista). Voi siis vilpittömästi todeta ryhmämme vaikutusvallan olevan kokoaan suurempi. ( Tietenkin vähän ei-niin-vilpittömästi koska kerskailen oman valtuustoryhmäni saavutuksista.)

Ensiksi läpi menneet muutosesitykset:

1. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitukselta selvitystä Kotkan Toriparkki Oy:n osakkeiden myymistä vuoden 2014 aikana. ( Kyseessä tappiollinen yhtiö. )
2. Vellamon kävijämäärät ja maksavat asiakkaat ilmoitettava erikseen.
3. Strategisiin tavoitteisiin.
 Tavoitetaso 2014 lisäys: Vastuualuejohtajilta saadaan vähintään 4 kertaa vuodessa yksityiskohtaista tietoa valmisteilla olevista asioista luottamushenkilöiden ja viestinnän käyttöön.
Kuntalaisia kuullaan ennakoivasti ja oikea-aikaisesti
Avoinkotka.fi - sivustoa kehitetään edelleen.
4. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan tavoitteisiin.
Koulujen sisäilmatilanne selvitetään ja ongelmat ratkaistaan (pois: sisäilmaongelmat ratkaistu )
5. Korttelikotien nimien korjaaminen avustuslistassa.
6. Kotkan kaupunki käynnistää selvityksen Kotkan keilahallin myymiseksi Kotkan keilailuliitolle tai muulle toimijalle ja samalla selvityttää käytössä olevan vuokra-avustuksen ( yli 100 000 euroa ) suuruuden oikeellisuuden.
7. "Keskusta" muuttaminen "keskustojen". ( Kotkalla on kolme keskustaa Karhuvuori, Karhula, Kotkansaari )
8. Sähköinen ilmoitustaulu kaupungintalon katutasoon ja internetiin -> muutettiin lopulta  keskusteluissa muiden ryhmien kanssa. Sähköinen ilmoitustaulu kaupungin kirjastoihin. Sisältö näkyy myös kaupungin nettisivuilla + liikuntapaikat.-5000 eur.
9. Vellamon museoiden maksaneiden kävijöiden määrä selvitetään ajantasaisesti.
10. Työllisyystyöryhmän perustaminen. (alkuperäinen aloite elokuulta löytyy täältä http://www.joonamielonen.com/p/aloitteeni.html ) -> Demareilta myös samansuuntainen ja paremmin muotoiltu esitys, joka meni näin:
Työllisyystoimikunta perustetaan tukemaan työttömyyden hoitoa Kotkassa. Työllisyystoimikunta koostuu työttömyyden hoidon kanssa työskentelevistä monialaisista ammattilaisista ja sen toiminnassa on mukana poliittinen ohjaus. Työllisyystoimikunnan jäsenet ja tarkemmat tehtävät määritellään tammikuun 2014 aikana. Toimikunta aloittaa toimintansa viimeistään maaliskuussa 2014.
11. Karhuvuoren koulun ja uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus käynnistyy.
-5000

Esitykset, jotka eivät menneet läpi

1. Valtuuston kokouksesta maksetaan vain yksinkertainen palkkio kokouksen pituudesta riippumatta. ( Eilisen kokouksen hinta käsittääkseni pyörii 10 000 eurossa. ) Vuotuinen hyöty väh. +10 000 eur ->
2. Muutos budjetin kappaleeseen s.47 painopistealueeseen: Kaupunginhallituksen toiminnassa... olosuhteisiin niin, ettei hyvinvointipalveluita vaaranneta. Hallitus tekee tarvittavat esitykset valtuustolle.
3. Kaupungin hallituksen käyttövaraus - 10 000 euroa.
4. Johdon hankkeet -20 000 euroa.
5. Jäsenmaksut ja vastaavat: Kymenlaakson kauppakamari -10 000 euroa.
6. Jäsenmaksut ja vastaavat: The Cruise Baltic Association -10 000 euroa.
7. Jäsenmaksut ja vastaavat: Cruise Helsinki Network -1000 euroa.
Jäsenmaksuista ja hallitukselta yhteensä + 51 000 eur.
8. Kotkan kaupunki käynnistää Uuperinrinteet Oy:n osakkeiden myynnin v. 2014 aikana.
9. Kotka Maretarium Oy:lle etsitään yhteistyökumppaneja Helsingin yliopiston lisäksi tavoitteena toiminnan tehostaminen.
10. Kotkan kaupunki selvittää Cursor Oy:n tehokkuuden ja mahdollisuuden muuttaa Cursor Oy:n rahoitusta koskevan sopimuksen. ( Cursor Oy:n henkilöstö paisuu ensi vuonna 10 henkilöllä )
11. Kotkan Kauppatie ry on nostanut toripaikkojen hintaa, mikä on vähentänyt torielämää. Kotkan kaupunki selvittää tuleeko Kotkan Kauppatie ry:n tehtävien hoitaminen halvemmaksi omana toimintana ja onko mahdollisuutta purkaa yhdistyksen kanssa tehty sopimus.
12. Rakennusvalvonta. Arviointikriteerin lisäys: Rakennus -ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen
13. Rakennusvalvonta.Tavoitetason lisäys: Kosteus ja homeongelmien ehkäisy
14. Kotkan kaupunki neuvottelee v. 2014 uuden seutusopimuksen niin, että sen hankkeisiin käytetään 3 euroa/ asukas. (vaikutus vuodesta 2015 eteenpäin +110 000 eur/ vuosi )
15. Kaupunkikehitys -ja kulttuurin vastuualue. Kohta 1612 Tutkimus -ja kehityshankkeet. - 160 000 euroa. Jää 265 870 euroa. ( Täältä ohjataan jatkuvan miljoonien lisäksi Cursorille lisää rahaa hankkeisiin.) + 160 000
16. Sosiaali -ja terveyslautakunta. Lisäys. 7. Terveysasemien toimintaa kehitetään ja lääkärien osaamista lisätään koulutuksella.
17. Sosiaali -ja terveyslautakunta. Muutos. Kuntoutukseen 2 viikossa (kh 2 kuukaudessa ). Mielenterveystyössä 1 kuukaudessa (kh 3 kuukaudesssa).
18. Opetustoimi. Jäppilän koulua ei lakkauteta syyslukukauden alusta. - 100 000 eur
PLUS. Tiutisen koulu jatkaa kouluverkkoselvityksen mukaisesti. - 100 000 eur 
19. Opetustoimi. Toiminna painopistealueet. Lisäys.
 -Koulujen sisäilmaongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen
- Päiväkoti -ja kouluverkkoselvityksen uudelleen arviointi
20. Nuorisotyön yksikkö. Lause "Nuorisotalo Mestasta voidaan luopua Otsolassa" pois.
21.Investoinnit. Kantasataman Härniemen laiturin peruskorjausta siirretään vuodella (alkaa v.2015) + 1 000 000 eur
22. Investoinnit. Karhuvuoren koulun uudisrakennus (purku ja työn aloittaminen)- 1 500 000 eur
23. Investoinnit. Esitys Jylpyn tilapäisen ja siirrettävän katoksen hankkimiseksi.  - 12 500
24. Investoinnit. Poistetaan kohdat Norskankadun bussiterminaali ja Norskankatu. + 512 000 eur

Lopullinen suora vaikutus esityksillä käyttötaloudessa min. +3500 euroa
Investoinneissa -500 euroa. ( esitykset ovat arvioita. 500 euroa löytyy vaikka Pehkosen yhdestä kuukausittaisesta tsemppibonuksesta. )

Näissä esityksissä ei ole huomioitu ehdotettuja suurempia rakenteellisia kehitysideoita, joiden kautta saatavat pysyvät rakenteelliset säästöt olisivat olleet satoja tuhansia euroja.

On siis täysin mahdollista tehdä säästöjä peruspalveluihin, kulttuuriin tai kouluihin kajoamatta! Kaiken lisäksi esityksemme piti sisällään jo aikaisemmin lahdatun Jäppilän koulun jatkumisen.
Politiikka ei ole pelkkää pakkorakoa ja vaihtoehdottomuuta, vaan arvovalintoja. Nykyisellä raamilla olisi ollut mahdollista pitää tuki teatterille nykyisellään, säilyttää ensi vuonna Tiutisen ja Jäppilän koulut sekä aloittaa omasta taseesta Karhuvuoren koulun uudisrakentaminen ja näin pitää epädemokraattisen kiinteistöyhtiöhaaveilut loitolla.


0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!