Valtion rahalla pitkäaikaistyöttömyyden kimppuun!

Kunnille ollaan sälyttämässä vastuu hoitaa puolet jo 300 päivää ansiosidonnaisen jälkeen työttömänä olleiden työttömyyskorvauksesta aikaisemman 500 päivän sijaan. Keväällä Kotkan talousjohtaja Kuuva arvio jo tämän muutoksen lisäävän kaupungin menoja vähintään 2 miljoonalla eurolla. Se tarkoittaisi, että talousvaikeuksinen kaupunkimme maksaisi pitkäaikaistyöttömyyden hoitamattomuudesta pelkästään yli 6 miljoonaa euroa sakkoa.

Pitkäaikaistyöttömien aktivoimisessa Kotkan pitäisi nyt ryhtyä rohkeisiin toimiin uudistusten suhteen. Kotkalla täytyy olla oma työllisyysohjelmansa Etelä-Kymenlaakson yhteisen Väylän lisäksi. Kotkan pitkäaikaistyöttömyys ansaitsee omat suunnitelmansa. Emmehän me haminalaisista pitkäaikaistyöttömistä miljoonien sakkoja maksa.

Kotkassa tulee käynnistää välittömästi poliittisten toimijoiden, virkamiesten sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa työllisyysohjelman laatiminen. Tällaista varten perustettavaa työryhmää suunniteltiin Kotkassa jo muutama vuosi sitten, kun ongelmaan ensimmäisen kerran havahduttiin. Ryhmän perustaminen kävi jopa lautakunnassa, mutta se jätettiin pöydälle. Siellä se edelleen lojuu. Havahtumisen jälkeen Kotkan sakko on kasvanut miljoonalla vuodessa. On ensisijaisen tärkeää, että kaupungin jokainen taho ymmärtää pitkäaikaistyöttömyyden suorat ja välilliset ongelmat taloudellemme. Se on aihepiiri, joka ansaitsee huomionsa.

Paltamo-mallina tunnetun täystyöllisyyshankkeen periaatteena on, että kaikille työkykyisille -ja haluisille pitkäaikaistyöttömille kyetään tarjoamaan työpaikka. Tällainen työ voidaan järjestää yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa tai eri työpajoissa. Tärkeintä on, että ihminen joka haluaa työtä saa siihen mahdollisuuden! On laskettu, että kolmannes n. 1000 pitkäaikaistyöttömästä työllistyisi Kotkassa heti ns. Paltamo-mallissa. 50 henkilön työllistäminen säästää vuodessa suoraan jo 250 000 euroa!

Kokeilu Paltamossa päättyy tänä syksynä, ja heidän kokeilunsa tuloksia tulisi analysoida välittömästi kun muste kuivuu. Sen avulla saadaan vähennettyä myös pitkäaikaistyöttömyydestä koituvia lieveilmiöitä. Säästö tulee kohdistumaan suoraan Kelalle maksettaviin ns. sakkorahoihin, mutta välillisesti sosiaalimenoihimme. 

Paltamo-malli tai ei, Kotkan on silti heikon työllisyystilanteensa vuoksi käännyttävä valtion puoleen. Valtio jakaa ensi vuonna määrärahoja työllisyyspalveluiden kehittämiseen 157 miljoonaa sekä pelkästään pitkäaikaistyöttömyyden hoidon ja nuorten yhteiskuntatakuun kokeiluihin 510 miljoonaa euroa.
Kotkalla ei ole varaa jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä. Anomukset vetämään!

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!