Yksityissektorin salailukulttuuri ei kuulu kuntademokratiaan

Kotkalainen rakennusalan lehtori Anu Kuusela on osoittanut arvokasta kansalaisrohkeutta nostaessaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän välityksellä tilapalvelun toiminnan yleiseen keskusteluun. Kuusela on yrittänyt saada käsiinsä Keskuskoulun urakan mm. korjaussuunnitelmia tuloksetta. 

Tilapalvelut perustelee toimintaansa sillä, että konsulttifirma Vahanen Oy:n kanssa tehdyssä sopimuksessa lukee, että asiakirjoja ei saisi luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Ymmärrän, että tilapalvelut haluaa noudattaa tekemäänsä sopimusta, mutta sen tulkinnassa on unohdettu julkisuuslaki. 

Tilapalvelut perustelevat kieltäytymistään julkisuuslain kohdalla, jossa liikesalaisuudet antaisivat oikeuden salailuun. Kuntaliiton minulle antaman vastauksen mukaan tulisi tilapalvelun siinä tapauksessa yliviivata asiakirjoista liikesalaisuuteen viittaavat kohdat – mutta joka tapauksessa luovuttaa asiakirjat Kuuselalle. Konsulttifirman kunnalle myymät selvitykset ovat yksiselitteisesti kunnan asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslakia. Tilapalvelut tulkitsevat jo sinällään julkisuuslain kanssa ristiriidassa olevaa sopimusta mielestäni väärin. Kaikki viranomaisen toiminta ja asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin määritellä. 

Tapaus on nostanut esiin julkisyhteisön ja yksityissektorin välisen periaatteellisen eron. Siinä missä julkisyhteisö lähtee asioiden lähestulkoon täydellisestä avoimuudesta, jossa vapaa tiedonsaanti mahdollistaa kehittymisen, lähtee yritysmaailma siitä, että tieto on myytävää omaisuutta, jota on syytä varjella. Kun on kyse yhteisistä verovaroista maksetuista peruspalveluista, kouluistamme ja sosiaalipalveluistamme ei yritysmaailmasta tutulle salailukulttuurille voi antaa jalansijaa. On kaikkien etu, että esim. Keskuskoulun sisäilmaremontin tulokset ja toimenpiteet voidaan kyseenalaistaa ja asiasta käydä keskustelua, jos tähän on aihetta.

Samaan aikaan tämän jupakan aikana on tilapalvelujohtaja Pehkonen ainakin perussuomalaisten kannattamana ajamassa Kotkaan kokonaan yhtiöitettyä tilapalvelua, jonka haltuun annettaisiin kaikki kaupungin kiinteistöt kouluista konserttitaloon. Kuntalaisten oikeusturvaa varjeleva julkisuuslaki ei kuitenkaan koske kuntien omistamia yhtiöitä, ja mm. luottamushenkilöillä on rajallinen tiedonsaantioikeus yhtiöiden asioihin. Jatkossa kaupunki voisi siis täysin laillisesti pitää julkisiin kiinteistöihinsä liittyviä asioita piilossa sekä kuntalaisten että luottamushenkilöiden ulottumattomilla. Eräät kenties kehuvat mallia dynaamiseksi, mutta tämä synnytetään poistamalla kuntalaisten lailliset mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa yhteisiin asioihimme.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!