Kunnalliset yhtiöt julkisuuslain piiriin

Yhtiöittäminen on ollut julkisen sektorin tämän vuosituhannen trendi. Monesti niitä ajavat voimat ovat liikkeellä ideologisin syin, sillä monille voiton tavoittelu on alasta riippumatta paras toiminnan motivoija. EU:n lainsäädännöstä johtuen nyt on pakkoyhtiöittäminen jalkautettu myös kuntiin. Suomalainen kunnallinen itsehallinto on nähty Brysselistä kilpailua heikentävänä tekijänä. Yhtiöittämisen buumi on heikentänyt ja tulee heikentämään merkittävästi suomalaisten mahdollisuutta vaikuttaa.

Yhtiöittämisen suurin ongelma liittyy kunnallisen päätösvallan luisumiseen julkisuuslain ulkopuolelle. Jos tähän asti kuntalainen on vaatinut saada nähtäville esim. kotikuntansa tilapalvelun asiakirjoja, on laki ollut kuntalaisen puolella. Yhtiöitetyssä tilapalvelussa taas määrää osakeyhtiölaki, jota noudattaen yhtiö voi täysin laillisesti pimittää tietojaan kuntalaiselta. Nykyisin yhtiötkin voivat halutessaan toimia avoimuuden periaatteita noudattaen, mutta nämä yhtiöt ovat harvassa. 

Tämä sama dilemma koskee ilman yhtiöittämistäkin julkisyhteisöjä, kun yhteisöt hankkivat toimintojaan suoraan yksityiseltä sektorilta. Hankinnan kautta kuntalaisen oikeus tiedonsaantiin hälvenee hankinta kerrallaan. 

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on esittänyt ongelmaan ratkaisua. Hän esittää Suomeen Ruotsin mallia, jossa kunnalliset yhtiöt kuuluvat julkisuuslain piiriin. Se antaisi kuntalaisille oikeuden saada kunnallisilta osakeyhtiöiltäkin mm. päätöksiin liittyviä asiakirjoja. Tällöin yhtiöille tulisi myös velvollisuus tiedottaa omasta toiminnastaan. 

Kannatan täysillä tätä professori esitystä. Se poistaisi yhtiöittämisen suurimman ongelman. Itse menisin vielä pidemmälle, ja ulottaisin julkisuuslain koskemaan myös kaikkia kunnan ulkopuolelta tekemiä hankintoja. Avoimuus seuraisi siis veronmaksajan rahoja kaikkialle levittäen julkisuusperiaatteen ilosanomaa. Liikesalaisuuksien puolesta ei tarvitse pelätä, sillä nehän eivät kuulu julkisuuslain piiriin.
Kysymys toiminnan julkisuudesta ja avoimuudesta ei ole vain jotain, mikä on kiva lisätä kuntien strategioihin. Samana päivänä Mäenpään kanssa, esitti professori Markku Suksi julkisuusperiaatteesta kansainvälistä ihmisoikeutta. Hänen mielestä Suomen tulisi ajaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa YK:n kautta julkisuusperiaatteesta kaikkia maailman kansalaisia koskeva ihmisoikeus. Julkisuusperiaatetta tulee ehdottomasti ajaa kaikilla päätöksentekoareenoilla, myös globaalilla tasolla.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!