Surullisia uutisia jälleen Kotkasta. Sulzer pumpin päätös lopettaa valimotoiminta kokonaan lisää työttömien määrää Kotkassa 160 henkilöllä. Osoittaa työnantajalta todella huonoa tilannetajua paukauttaa uutinen keskellä jouluvalmisteluita, vaikka uutista on osattukin jo parin kuukauden verran odottaa. Toivon voimia työnsä menettäneille ja heidän perheilleen. 

Kaupungin taloudessa korkea työttömyys on näkynyt jo pitkään. Kotkan työttömyysprosentti on jo 20, eikä valoa juuri tunnelin päässä näy. Alijäämää kertyy vuosittain useita miljoonia. Ratkaisuksi tarjotut ja kriisikuntakriteereillä peloteltuna pakotetut menoleikkaukset palveluissa ovat olleet omiaan heikentämään alueen vetovoimaa. Karsimalla ei synny yhtä ainutta työpaikkaa ja veronmaksajaa Kotkaan. Ei tosin ehdotonta velkaantumiskieltoakaan ylläpitämällä.

Työpaikkoja syntyy investoinneista alueelle sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Olemme Kotkan valtuuston perustamassa työllisyystoimikunnassa pohtineet ja käyneet läpi niitä toimia, joita kunta itse voi tehdä työllisyyden eteen. Lähinnä kaupungin oma työllisyyspolitiikka on sinnittelyä ja selviämistä valtion ojentaman kepin eli Kela-sakkojen kanssa. Näiden miljoonien vähentämiseksi kannattaa työtä tehdä, vaikka kysymys onkin puhtaasti kikkailusta. Uusiksi työpaikoiksi keppipolitiikkakaan ei kuitenkaan johda.

Kun yksityinen sektori ei investoi, on julkisen sektorin pidettävä talouden rattaat pyörimässä. Valtio on tukenut rakennemuutosalueita rahaston avulla. Kotkan seudun ohjelma päättyi vuonna 2011, jonka jälkeen työttömyys lähti uudelleen rajuun kasvuun. Tilanne on karannut käsistä, emmekä pärjää ilman ulkopuolista tukea.

Valtion on välittömästi luotava uusi kasvuohjelma seudulle ja ohjattava valtion määrärahoja rakennemuutosrahastosta tai muista investoinneista alueen työllisyyden parantamiseksi. Arkadianmäellä tulisi jo vihdoin kääntää katseet kaakonkulman suuntaan.