van Wonterghemin ja Hakalan taannoinen kirjoitus sisälsi asiavirheitä, jotka täytyy korjata.

On muistutettava, että kirjoittajien “populistiseksi bluffiksi” epäilemä työllisyystoimikunta on viime vuoden marraskuussa 46 valtuutetun yhteistuumin hyväksymä. Myös perussuomalaisen ryhmän.

Kirjoittajat tuntuvat lisäksi tarkoitushakuisesti ymmärtävän väärin kantani työllisyystoimikunnasta. Kuten edellisessä kirjoituksessa jo mainitsin, tulee mielestäni toimikunnan ensisijaisen tehtävän olla konkreettisten toimenpiteiden laatiminen uusien työpaikkojen saamiseksi alueelle sekä kaupungin toimien kriittinen arviointi.

Työllistämistoimilla ei työttömyyttä ratkaista, mutta ne ovat välttämättömiä. On yhteiskunnan etu, että jokainen työhaluinen ja työkuntoinen saa mahdollisuuden pitää työkykyään yllä, jos työtä ei ole tarjolla. Syrjäytymisen hinta on moninkertainen verrattuna työllistämisen kustannuksiin.

Apaja oli toimiva hanke, joka oli tarkoitus vakiinnuttaa kunnan omaksi toiminnaksi. Kotkaan oli tarkoitus perustaa myös työllisyyspalveluiden vastuualue ja satsata nimenomaan siihen, että Kotka saa itse päättää miten ja millaisiin toimenpiteisiin työttömiä ohjaa. Uuden palvelujohtajan johdolla suunnitelmat pistettiin uusiksi.

Apajan toimintaa ei vakinaistettu ja moni sen asiakas jäi tyhjän päälle - uusiin työpajoihin heistä päätyi vain harva. Päättynyttä työllisyysstrategiaakaan ei enää uusittu. Vakiintumaan saatu sakkomaksu lähti kasvuun ja jatkaa yhä kasvamistaan.

Vuonna 2011 valtuustolle esiteltiin silloisten virkamiesten toimesta laskelmat, joiden mukaan 50:n Kela-listalla olevan työllistäminen säästää laskennallisesti n. 250 000 euroa vuodessa. 7 kk työllistettynä oleva siirtyy pois listoilta 1000:ksi päiväksi, jos työttömyys jatkuu. Tällöin säästöä syntyy n. 380 euroa/kk jokaista työllistettyä kohti. Kirjoittajien laskelmissa ei tätä huomioitu.

Kunnalle on siis lopulta halvempaa työllistää Kelan listoilta ihmiset työpajoihinsa ja saada heidät lopulta ansiosidonnaisen piiriin, kuin maksaa itse jatkuvasti puolet työmarkkinatuesta.

Valtion sakkomekanismi on silkkaa kikkailua, jolla ei mielestäni ratkaista ongelmia vaan sysätään vastuita taholta toiselle. Se on kuitenkin todellisuutta, joka tulee kaupungille kalliiksi. Ensi vuodesta alkaen sakko tulee valtion toimien vuoksi vielä kasvamaan nykyisestä 4,5 miljoonasta vähintään 2,5 miljoonalla vuodessa. Valtuustoa ei ainakaan toistaiseksi ole valistettu niistä toimista, joilla tähän vastataan.

Onko Kotkalla varaa olla tyytyväinen nykyisiin toimenpiteisiin? Madonluvut osoittavat, että ei.