Kymenlaaksossa starttaa vuoden alusta uusi sote-kuntayhtymä, joka jatkossa tulee hallinnoimaan sosiaali ja terveyspalveluitamme. Sen lisäksi, että muutos mullistaa palvelumme, se myös muuttaa radikaalisti yksittäisen kymenlaaksolaisen vaikuttamismahdollisuuksia - enää ei päätöksiä sotesta tee suoraan vaaleilla valitut edustajat. Vielä on myös auki kaventuuko demokratia myös kuntalaisten ja valtuutettujen aloiteoikeuden osalta. Mielestäni Kymsotessa tulee kuntalaisten ja työntekijöidensä ääntä kuulla herkeämättä ja vaikuttamismahdollisuudet pitää vähintään nykyisellään.

Vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeässä asemassa varsinkin nyt, kun uusi kuntayhtymä on aloittamassa toimintansa palveluita leikkaamalla. Säästöjä on päätetty löytää 4,6 miljoonan edestä ja palvelujen hintoja korottaa 1,5%.

Yksi huolta herättänyt muutos on sosiaalipäivystykseen kohdistettu leikkaus. Kouvolalaiset sosiaalipäi-
vystyksen työntekijät ilmaisivat kirjoituksessaan ( Kysa/Kosa 19.11 ) huolensa kuntayhtymän aikeesta
vähentää työntekijämäärää ja poistaa kokonaan varaollojärjestelmä. Kouvolan käytännöstä on saatu
positiivista kokemusta, jossa päivystys on paljon laajempaa ja liikkuvampaa kuin Kotkassa.

Kaikkien päättäjien pitäisi jo ymmärtää että hyvistä palvelukäytännöistä leikkaaminen ei ole säästämistä
- päinvastoin. Varsinkin sosiaalipäivystyksen kyvyttömyydestä hoitaa asiakkaitaan voi syntyä monia
lisäkustannuksia ihmisten kriisien syventyessä. Tämänkin leikkauspäätöksen hintalappu voi olla monin-
kertainen. Leikkauksien sijaan Kymsoten pitäisi laajentaa olemassa olevat hyvät käytänteet koko Ky-
menlaaksoon.


Sosiaalipuolen organisoitumisen yhteydessä tulisi myös laittaa kymenlaaksolaisten asunnottomien
tilanne perustuslain vaatimaan kuntoon. Oikeuskansleri on viime vuonna tekemässään päätöksessä
linjannut, että kuntien ja tässä tapauksessa kuntayhtymän perustuslaillinen velvollisuus on huolehtia
matalan kynnyksen hätämajoitustiloista asunnottomille. Kymenlaaksossa tilanne on perustuslain vas-
tainen.