Valtuustoaloite: Kotkansaarelta itään suuntautuvan sillan rakentamisen selvittäminen

Karhulan kehittäminen on käynnistynyt osayleiskaavan myötä. Osayleiskaavassa ratkaistaan Karhulan keskustan liikenteeseen ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, joilla tehdään Karhulan alueesta houkuttelevampi palveluiden ja asumisen keskittymä. Alueen kehittämisen kannalta merkityksellistä on myös se kuinka ihmisvirrat saadaa ohjattua Karhulaan entistä paremmin. 


Kotkassa hallinnollinen keskusta sijaitsee Kotkansaarella. Sinne on vuosien saatossa tehtyjen päätöksien myötävaikutuksella siirtynyt yhä enemmän ihmisille elintärkeitä palveluita, kun muualta palvelupisteitä on lakkautettu. 


Karhulassa ja sen eteläisissä kaupunginosissa asuu yhteensä 8007 (2019) kuntalaista, jotka muodostavat n. 15% Kotkan väestöstä. Varsinkin Suulisniemi-Sunila asuinalueen kehityskulku on ollut alavireinen. Yksi osasyy on alati heikentyneet julkisen liikenteen vuorot. Valtuuston palveluiden keskittämispäätökset mm. koulujen osalta on osittain ruokkinut kierrettä. 


Jos kulku näihin kaupunginosiin helpottuisi, voisi alueesta tulla merkittävä nouseva asuinpaikka. Sunilan, Popinniemen, Suulisniemen ja Tiutisen alueella on kaikki puitteet toimia houkuttelevana asuinalueena nuorille uudisasukkaille ja varsinkin lapsiperheille. 


Kun tarkastelee Kotkan aikaisempia päätöksiä edistää kulkemista keskustaan, on nostettava esille päätös rakentaa Norssalmen silta. SIllan valmistuminen vuonna 1985 teki Mussalosta ja Hirssaaresta nykyisen kaltaiset muuttovoittoiset asuinalueet. Aikajänteellä 1990-2019 Kotkansaaren lisäksi vain Mussalon alueella on väestömäärä kasvanut. Mussalossa muutos on ollut kaikkein kiivainta, ja siellä on myös Kotkan nuorin väestö. 


On kiistatonta, että kun kulku näille seuduille ei enää tapahtunut Langinkosken sillan kautta, on seuduille muodostunut elinvoimaiset asuinalueet. Norssalmen sillalla on myös merkitystä koko läntisen Kotkan joukkoliikenteen toimivuuden kannalta, sillä se muodostaa keskustojen ja asuinalueiden välille toimivan ja nopean lenkin.


Tämän perusteella voi olettaa, että sillalla Kotkansaarelta itään voi olla samat vaikutukset Karhulan alueelle, kuin Norssalmen sillalla oli läntiselle Kotkalle. Hietasen sataman ja toisaalta Sunilan tehtaan sijainti aiheuttaa haasteita toteuttamiselle. Selvitystyön tulos - oli sen lopputulema sillan kannalla tai ei - on arvokasta tietoa Kotkan tulevaisuuden kehittämisen osalta. 


Tämän johdosta Kotkan tulee käynnistää selvitystyö Kotkansaarelta itään suuntautuvien eri siltavaihtoehtojen kustannusten ja toteuttamisen osalta. Selvityksessä on arvioitava siltavaihtoehtojen hinnan tai toteuttamiskelpoisuuden lisäksi sen merkitystä Kotkan elinvoimaisuudelle. 


Selvitystyössä on otettava huomioon mm. seuraavat asiat: 

-eri vaihtoehtojen vaikutukset Hietasen satamalle ja laivaliikenteelle 

-julkisen liikenteen kehitys sillan myötä asukkaiden näkökulmasta

-vaikutukset matkustusaikoihin eri kulkuvälineillä

-vaikutusarviot elinkeinoelämän toimintaan

-onko kaavassa oleva varaus tunnelista Kantasatamasta Hallaan tarkoituksenmukaisin ja kustannnustehokkain keino yhteydelle Kotkansaarelta itään. 


Esitän, että Kotkasta itään suuntautuvan sillan linjausvaihtoehdot, kustannukset ja laajat hyödyt selvitetään. 


Kotkassa 17.8.2020Joona Mielonen (vas.) 

kaupunginvaltuutettu


0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!