Kaunopuheita, rikottuja lakipykäliä ja päätöksiä

Kotkan istuva valtuusto teki viime vuonna merkittäviä periaatepäätöksiä hyväksyessään uuden kaupunkistrategian. Minulle rakkaat avoimuuden, vuorovaikutuksen ja demokratian asiat saivat uudessa strategiassa tuuppausta eteenpäin valtuuston päätöksellä. On valtuutettujen tehtävä valvoa, että nämä kaunopuheet myös lunastetaan teoiksi asti.

Nostan nyt esille kaksi Kotkan poliittiselle ja hallinnolliselle ilmapiirille luonteenomaista seikkaa, jotka ovat minulle lähiviikkoina selvinneet.

Kuntalaisilla on kuntalain mukaan oikeus tehdä aloitteita kuntien määräysvaltaan koskevissa asioissa. Laki myös velvoittaa kuntaa vastaamaan aloitteen tekijälle sekä saattamaan kaikki kuntalaisaloitteet kerran vuodessa valtuustolle tiedoksi. Tämä sääntö on luotu, jotta valtuutetut voivat valvoa kuntalaisten oikeuden toteutumista ja toisaalta voivat vaikuttaa aloitteissa esiintyvien asioiden edistymiseen.

Vuosi on kulunut, eikä valtuustolle ole vielä saatettu tiedoksi kuntalaisten aloitteita. Kyselin niiden perään, ja ymmärsin, että Kotkassa ei ole oikein ollut tapana niitä tiedoksi saattaakaan. Ei, vaikka kaupungin oma hallintosääntö (§35) on asiassa yksiselitteinen. Sen mukaan kaupungin on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä saattaa kuntalaisten aloitteet listana valtuustolle.
Lisäksi hallintosäännössä määritellään, että valmistelua vaativan aloitteen tekijälle on ilmoitettava 3 kuukaudessa aloitteen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa sen tiimoilta lisätietoja. Kumpaakaan näistä kaupungin omassa hallintosäännössä määriteltyä, kuntalaisen oikeuden valvomisen ja demokratian kannalta olennaista kohtaa ei Kotkassa ole noudatettu. Asia on unohtunut ja painettu villaisella, koska kukaan ei ole sen perään huudellut. Inhimillinen mutta demokratian kannalta kriittinen virhe. Onneksi valtuuston puheenjohtaja Brask (sd.) otti asiasta kopin, ja aloitteet tullaan saamaan huhtikuun valtuuston kokoukseen.

Toinen seikka nousi esille, kun Kotkan kaupunginvaltuustolle pidettiin kuntarakenneselvitykseen liittyvä seminaari. Konsulttien ja eri alojen työryhmien esittämien väliraporttien jälkeen pyysivät valtuutetut seminaarin materiaalia sähköpostitse. Seminaarista puuttui valtuutettuja, joille tieto myös kuuluisi.

Valtuutettujen pyyntö lähettää seminaarin materiaali kaikille kuitenkin kiellettiin, vedoten ohjausryhmän yksimieliseen päätökseen olla levittämättä keskeneräistä työtä. Kuulun itse kyseiseen ohjausryhmään, enkä muistanut tälläistä päätöstä, joka vaikuttaisi seminaarimateriaalin lähettämiseen. Pyysin kuitenkin salissa, että voisimme slaidit lähettää valtuutetuille, koska mistään salaisesta tiedosta ei ollut kysymys. Valtuutetuilla on myös hyvin laajat tiedonsaantioikeudet, ja rakenneselvityksen kannalta on kriittisen olennaista, että vähintään asioista päättävät ovat kartalla missä mennään. Paikan päällä kuka tahansa olisi myös voinut ottaa valokuvia valkokankaalla vilisseistä slaideista.

Tarkistin nyt myöhemmin, mitä olimme oikein päättäneet. Selvisi, että asia oli itseasiassa päin vastoin kuin seminaarissa väitettiin. Ohjausryhmä hyväksyi 2.12 pitämässään kokouksessa kuntarakennselvityksen viestintäsuunnitelman, jossa sanotaan yksiselitteisesti:  

"Jotta tiedon jakaminen kuntarakenneselvityksestä on mahdollisimman avointa, tulee ohjausryhmän pöytäkirjojen olla julkisesti luettavissa Cursorin verkkosivuilta.. Sama koskee työryhmien väli- ja loppuraportteja sekä yhteisten seminaarien aineistoja ja niissä pidettyjä puheenvuoroja.Kaikki em. materiaali viedään verkkosivulle vähintään viikon kuluessa ko. ryhmän kokouksesta." 

Asia on yksiselitteinen. Mitään tulkintoja näistä lauseista ei voi tehdä. Seminaarin materiaali kuuluu ohjausryhmän yksimielisellä päätöksellä kaikille - valtuutetuille sekä myös jokaisen viiden kunnan asukkaille. Olen vaatinut jo materiaalia jakoon - odotan, että päätöksistä pidetään kiinni. Jos ei pidetä, menettää asioista päättävät tahot ainakin minun luottamukseni.

En usko, että kummassakaan tapauksessa mikään taho olisi tahallaan toiminut näin. Mielestäni tämä kertoo enemmän vallalla olevasta toimintakulttuurista. Sen on muututtava nyt. Jos strategian kaunopuheet halutaan toteuttaa, on oikeasti muutettava toimintatapoja ja suhtautumista kuntademokratiaan. 

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!