Suorempi demokratia on ajan vaatimusDemokratian rakenteet elävät. Kansalaisaloitteet netissä mm. tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ovat keränneet satoja tuhansia virallisia allekirjoituksia ja herättäneet ihmisiä jonkin asian puolesta. Samanaikaisesti monessa kaupungissa mietitään keinoja kuinka päätöksentekoa saataisiin jalkautettua kuntalaisten pariin.

Helsingissä mennään lujaa. Siellä kokeilut osallistavasta budjetoinnista on jo aloitettu. Tämän hankkeen myötä helsinkiläiset kirjaston käyttäjät saavat itse päättää workshop-henkisissä tilaisuuksissa kuinka kirjaston budjetti käytetään. Nyt tänä vuonna Helsingissä aloitetaan kymmenessä eri kaupunginosassa pilottihankkeet suoran demokratian kokeilusta. Pilotissa luodaan alueille mahdollisuuksia kansanäänestyksille, lisätään sähköistä vuorovaikutusta, parannetaan poliittisten järjestöjen toimintaedellytyksiä, parannetaan mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun, tuetaan nuorten omaehtoisia hankkeita ja järjestetään asukkaiden kuulemisia palvelupaneeleiden kautta. 


Skeptikko voisi sanoa, että kyllähän Helsingin kaltaisella menestyjällä on varaa kaikenlaiseen maailmanparantamiseen. Talouden realiteetit kun kolahtavat, niin pitää tehdä rankkoja päätöksiä ja silloin on vastuutonta kuunnella kuntalaisten kaiken maailman kermaisia unelmia.


En kuulu tässä asiassa skeptikkojen jengiin. Mielestäni Kotkalla nimenomaan talouden realiteettien takia ei ole varaa olla kokeilematta kaikenlaista maailmanparantamista. Tällaiseen yksipuoleiseen, kuntien perustehtävää ymmärtämättömään asenteeseen on kaatunut nyt heikon talouden aikana varmasti monta pätevää kehitysideaa. Kunnat eivät ole alueen matkailutoimistoja. Kunnan ykköstehtävä ei ole keksiä uusia turistikohteita, jotta monikansallinen yritys tulisi työllistämään 4 ihmistä ja saisi venäläisten turistien kopeekat. Meitä ei Kotkassa venäläinen matkailu pelasta. Tarvitsemme täällä jo asuvia veronmaksajiamme ja mielellään uusia. Meille on siis tärkeää, että asukkaat viihtyvät, heidän palvelunsa pelaavat ja ovat saatavilla. Tarvitsemme tietenkin myös työllistävää elinkeinopolitiikkaa.


Nyt olemme joutuneet tilanteeseen, jossa joudumme arvioimaan palveluitamme. Joidenkin mielestä edessä on vaikeita päätöksiä. Tämä on virkamieskieltä ja tarkoittaa suomeksi, että palveluita joudutaan karsimaan. Onneksi tämä on vain mielipide. Kunta ilman palveluitaan on lopulta vain matkailutoimisto. Siihen jotkut näyttävät tähtäävän. 


Mitään päätöstä ei pitäisi voida tehdä ilman, että kuntalaisten enemmistö sitä hyväksyy. Näin uskomme, jos olemme demokraatteja. Enemmistön hyväksyntään ei auta virkamiehen tai edes asiantuntijan tittelillä esiintyvän vakuuttelu asian välttämättömyydestä kylmän talouden edessä. Jos välttämättömyys on tosiasia, silloin on kuntalaiset osallistettava päätöksentekoon, jotta hekin näkevät välttämättömyyden tosiasiana. Kun kuntalaiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa päätöksentekokoneiston kanssa, he kiinnostuvat asioistaan ja lopulta aktivoituvat. Vaikeatkin päätökset saavat kuntalaiset taakseen, kun heillä on ollut oikeasti mahdollisuus vaikuttaa päätökseen jo valmisteluvaiheessa. Osallistuvamman demokratian vastapaino on nykyinen versio, jossa joku ylhäältä sanoo mitä pitää tehdä. Päättäjät nuijivat päätöksen luottavaisesti. Pulinat pois tai olet vastuuton. Tämä johtaa lopulta oikeutetusti valituksien sumaan ja hankaloittaa kehitystä. Suorempi demokratia öljyää päätöksentekokoneistoa ja on ennen kaikkea työkalu virkamiehistölle ja päättäjille. 


Tein pari vuotta takaperin kuntalaisaloitteen vuorovaikutusportaalin perustamisesta Kotkaan edellä mainittuihin syihin vedoten. Nyt pilotti vuorovaikutusportaalista on avattu kiitos innokkaiden nuorien virkamiesten Terhi Lindholmin ja Markku Hannosen. Heille on syytä antaa kiitosta myös siitä, että he muistavat korostaa viestinnän merkitystä kaikessa toiminnassa – se on kuntademokratian elinehto.

Suoremman demokratian vaatimus näyttää kuitenkin elävän muissakin päättäjissä. Ensi viikon lauantaina starttaa aloitteestani valtuustoryhmien aktiivien yhdessä järjestämät säännölliset avoimet kuntalaiskokoukset. Olin iloisesti yllättynyt kuinka innolla myös muista puolueista lähti mukaan porukkaa näiden kokousten järjestämiseen. 

Kehitystä on siis tapahtumassa, mutta nämä ovat vasta ensiaskelia oikeaan suuntaan. Asukkaat ovat kunnan parhaita konsultteja! Helsingin demokratiahankkeet:
http://www.hel.fi/hki/Helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Demokratiaryhma

Avoin kuntalaiskokous - sivu
https://www.facebook.com/pages/Avoin-kuntalaiskokous/162928077198971

avoinkotka.fi - portaali
www.avoinkotka.fi0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!