Valtuustoaloite demokratian sekä kuntalaistenvaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi

Kotkassa äänestysprosentti oli kuntavaaleissa 2012 häpeällisen alhaiset 55,8 prosenttia. Laskua edellisiin kuntavaaleihin oli lähes 3 prosenttiyksikköä. Kunta tarvitsee aktiivisia kuntalaisia palveluiden ylläpitämiseen ja kaupungin kehittämiseen. Alhainen äänestysprosentti ja julkinen keskustelu osoittavat, että Kotkassa äänestäjät eivät koe voivansa vaikuttaa kunnan päätöksiin – edes äänestämällä. Kuntalain 27§ velvoittaa kuitenkin kuntaa seuraavasti: ”Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.” Tätä pykälää ei Kotkassa tällä hetkellä noudateta riittävästi.

Demokratian lisääminen ei ole tänä päivänä utopiaa. Esimerkkejä keinoista lisätä kuntalaisten osallistumista löytyy mm. Oulusta ja Rovaniemeltä. Tampereella internet on otettu vahvasti mukaan asioiden valmisteluun, ja 2007 käynnistyneessä Alvari-hankkeessa alueellista demokratiaa on lisätty ottamalla kaupunginosa-aktiivit mukaan talousarvion ja strategian suunnitteluun. Myös Helsingissä asiaan on herätty. Siellä aloitettiin vuonna 2012 osallistavan budjetoinnin kokeilu, jossa käyttäjät saavat itse vaikuttaa suoraan kuinka kirjaston määrärahat käytetään. Myös Kotkan on ryhdyttävä toimiin kuntalaisten osallistumisen lisäämiseksi.

Esitämme, että kaupunginhallitus aloittaa toimenpiteet demokratian sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi ja asettaa valtuustoryhmien edustajista kootun työryhmän valmistelemaan asiaa.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!