Jo riittää opetuksen näivettäminen Kotkassa - Karhulan lukio säilytettävä

Saimme tiistaina valtuuston tiedonannossa esitelmän ehdotuksesta Kotkan lukioiden yhdistämiseksi ja siirtämiseksi Kotkansaarelle. Jälleen. Olemme Kotkassa jo tottuneet saamaan aiemmin alas ammuttuja lakkautusideoita uudelleen pöydälle - yllätyksettömän menestyksekkäin tuloksin. 

Valtuutetuille tuotiin silmien eteen kolme vaihtoehtoa. Yksi esittää jatkamista nykyisellään, kaksi tavalla tai toisella Karhulan lukion lopettamista. Todelliset vaihtoehdot kuitenkin puuttuvat.

Ensimmäinen muutosehdotus esittää lukioiden yhdistämistä ja yhteistyön lisäämistä EKAMI:n kanssa. Jälkimmäinen koko paletin siirtämistä EKAMI:lle.  Lukioiden siirtäminen kuntayhtymälle voi olla opetuksen kannalta hyvä ajatus ja säästöjä tuova, mutta se ei poissulje mitenkään Karhulan lukion säilymistä. 

Kumpikin vaihtoehto kaipaisi rinnalle tarkastelua, jossa vain lukioiden hallinto olisi yhdistetty – lukion toimipisteen jäädessä edelleen Karhulaan. Sitä perustelisi myös se, että Kotkansaarelle keskitettäessä joutuisi uusi suurlukio kuitenkin hajauttamaan toimintaansa ja etsimään lisätiloja. Miksi siis tilakikkailu?

Ehkä vastaus löytyy esityksen perusteluista, jossa nykytilanteen heikkoudeksi ja kummankin lakkautuksen puoltavaksi tekijäksi on nostettu se, että ”lukion kiinteistö Karhulassa tarvittaisiin kokonaan perusopetuksen käyttöön”. Eikö Kotkassa juuri ole lakkautettu peruskouluja tyhjien neliöiden ja ylimääräisten seinien takia Koivulassa, Jäppilässä ja viimeeksi Tiutisessa?

Kuntien sosiaali -ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntiin kuntien vetovoimaa ja houkuttelevuutta tullaan tulevaisuudessa mittaamaan vain ja ainoastaan sillä, kuinka se hoitaa sille jäävät palvelut - lasten päivähoidon ja peruskoulut.

Tämän faktan valossa onkin huolestuttavaa seurata, että tasapainotamme taloutta sen ainoan tulevaisuuden vetovoimatekijän kustannuksella.
Olemme jo poistaneet koulupsyykkarit, vähentäneet koulunkäynninohjaajia useilla kymmenillä, leikanneet tunnit minimiin ja lakkauttaneet kolme koulua. Kuka vielä miettii syitä koululakkautuksia perusteluina käytettäviin laskeviin lapsiennusteisiin ja muuttotappioihin.


Kotkalla on nyt viimeinen hetki kääntää suuntaansa. Valtuuston on yhdessä tuumin sitouduttava laittamaan koululeikkauksen jäihin ja ryhdyttävä sitä vastoin kehittämään ja lisäämään koulutukseen käytettäviä resursseja. On luotava uutta ja pyrittävä erikoistumaan. Näivettämällä ja lakkauttamalla se ei onnistu. 

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!