Kokoomuksen lomautusesitys kaadettava


Kotkan kokoomuksen vuodettu aikomus esittää henkilöstön lomauttamista kahdeksi viikoksi on herättänyt ymmärrettävästi närää sekä meissä muiden puolueiden luottamushenkilöissä että henkilöstössä.

Kabineteissa kuiskuteltu esitys on tuomittava jyrkästi sekä sisällön että asian hoitamistavan takia. Näin suuria asioita ei voi lätkäistä pöytään ilman kunnollista julkista keskustelua. Yhteisten asioiden hoitamisen on lähdettävä siitä, että asioille annetaan riittävästi aikaa julkiselle keskustelulle. Lomautusesitys onkin nyt sisällytetty kaupunginhallituksen esityslistan liitteeseen taloudentasapainottamisesta. Mitään päätöstä sen lisäämisestä vaihtoehdoksi ei kuitenkaan ole tehty.

Lomautusesitys kolahtaa heihin, joiden selkänahasta Kotka on jo säästönsä raapinut: henkilöstöön ja sitä kautta kaikkiin kuntalaisiin. Vielä tovi sitten valtuustossa kehuttiin kilvan henkilöstön panosta ”talkoissa”, kun henkilöstön menoissa oli onnistuttu säästämään yli odotusten. Lähes 3 miljoonaa euroa säästettiin jo, ilman lomautuksia. Mm. sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2013 reilut 2 vuorokautta. Henkilöstöä on myös kannustettu palkattomiin lomiin, joiden määrä vuonna 2013 kaksinkertaistuikin.

Lomautusesitys on eritoten ongelmallinen henkilöstön työrauhan kannalta. Viesti tähän asti on ollut, että lomautuksiin ei mennä.

On kuitenkin myös muistettava, että välittömästi säästetyt eurot palkkamenoissa eivät kerro koko totuutta ja hintaa. Joillakin sektoreilla henkilöstö joutuu taistelemaan myös kiireen ja henkilöstöpulan vuoksi. Ylityökielto ja henkilöstöpula johtaa työntekijöiden uupumiseen, poissaolojen kasvuun sekä työn laadun heikkenemiseen. Kotkan tulisi lomautuksien sijaan selvittää onko henkilöstömitoitus ajan tasalla tai voisiko ylityökiellon vapauttaminen joillakin alueilla tuoda säästöä.

Kokoomuksen talousosaaminen on pettänyt taas pahemman kerran. Juuri kokoomuksen suulla kuulee usein harhaanjohtavaa julkisen talouden rinnastamista kotitalouksiin tai yrityksiin. Nämä rinnastukset menevät metsään, sillä näiden kolmen perustoimintaperiaatteet ovat erilaisia.

Kunnissa työntekijät ovat veroa maksavina äänestäjinä itse itsensä työnantajia sekä palkanmaksajia. Siksi henkilöstön ääntä on kuunneltava herkeämättä. 
On todella outoa, että joku kotkalainen luottamushenkilö myötävaikuttaa ja toivoo, että kaupungin suurin työnantaja lomauttaa väkensä kahdeksi viikoksi. Jos kyseessä olisi mikä tahansa kotkalainen yritys, olisi se katastrofi. Lomautetun työntekijän leikattu säästetty palkka näkyy myös tässä tapauksessa lomauttajan verotuloissa ja yleisesti negatiivisesti kulutuksessa sekä yleisessä ilmapiirissä.

Uskon ja toivon, että kokoomuksen esitys kaadetaan. Valtuuston enemmistö ei ole kokoomuksen vietävissä.  

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!