Tätä valtuusto ei halua kuulla


23 §
Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.


Kotkan nykyisen hallintosäännön mukaisesti asukkaiden tekemät kuntalaisaloitteet päätyvät valtuustolle niissä asioissa, joissa ne kuuluvat valtuuston toimivaltaan.

Kuluneen valtuuston aikana olen vuosittain pyytänyt aloitteita valtuustoon tiedoksi huonolla menestyksellä. Aloitteiden panttaamista on perusteltu sillä, että aloitteet eivät ole kuuluneet valtuuston toimivaltaan. 

Aloitteen, joka ei kuulu valtuuston toimivaltaan, voisi luulla päätyvän vähintään tiedoksi siihen elimeen käsiteltäväksi, jonka toimivaltaan asia kuuluu. Näin ei kuitenkaan Kotkassa ole, koska käsittelystä lautakunnissa on hallintosäännössä heitetty pallo kokonaan lautakunnille. 

Mikään lautakunta ei ole määritellyt tapaa jolla kuntalaisten aloitteet tulisivat heille käsittelyyn. Kuntalaisaloitteet päätyvät lautakuntiin vain jos viranhaltija ne sinne päättää viedä.  Kirjoitin asiasta aiemmin myös blogiini.

10.4 valtuuston kokouksessa valtuusto päätti Kotkan uudesta hallintosäännöstä.

Teimme ongelman korjaamiseksi kaksi esitystä:
-valtuuston tietoon olisi tuodaan säännöllisesti kaikki kuntalaisaloitteet kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä
-lautakuntien tietoon tuodaan heidän toimivaltaan kuuluvat aloitteet kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä tiedoksi.

Esityksemme eivät menestyneet. Perusteluita tämän vastustamiselle ei kuulunut.

Edellämainitusta johtuen tulen julkaisemaan kerran vuodessa listan kotkalaisten tekemistä kuntalaisalotteista. Jotta kuntalaisten aktiivisuus lisääntyisi, on nämä suoran demokratian ainoat välineet otettava tosissaan.


KOTKALAISTEN ALOITTEITA 

Tässä lista vuonna 2016 tehdyistä kuntalaisaloitteista ja toimenpiteistä. 


 1. Kuntalaisaloite etuosto-oikeuden käyttämisestä myynnissä olevaan Karhulan Hoviin.
Tekijä: Heikki J. Oksanen
Jätetty:
Tila: Viranhaltijapäätös tehty 19.1.2016

2.Hurukselantien reunoihin 50cm päällystetty piennar kevyelle liikenteelle
Tekijä: Pasi Marttonen
Jätetty: 17.3.2016
Tila: Siirretty Ely-keskuksen päätettäväksi 31.5.2016

3. Iltapäivätoimintaan valitseminen tarveperustaiseksi
Tekijä: Minni Kuisma
Jätetty: 4.8.2016
Tila: Käsitelty 25.10 lasten -ja nuorten lautakunnassa

4. Insuliitintien liikennejärjestelyiden turvallisuuden parantaminen

Tekijä: Olli Haila
Jätetty: 27.9.2016
Tila: 28.9.2016 teknisen toimen Hannele Tolonen siirtänyt asian Sami Vainion käsiteltäväksi

5.Kuntalaisaloite lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisesta Kotkassa
Tekijä: Kotkan alueellinen vanhempainyhdistys ry
Jätetty: 20.4.2016
Tila: Siirretty 28.4 Maija Rikbergin käsiteltäväksi. Aloitteen perään kyselty 29.3.2017 Juha Henrikssonilta.

6. Lenkkeily portaat Meriniemen suunnalta Ruotsinsalmen näkötornille
Tekijä: Ari Soini
Jätetty: 14.10.2016
Tila: Lähetetty 14.10.2016 Hannele Toloselle toimeksi ja Heikki Laaksoselle tiedoksi.


Kommentit